Pháp Luật Plus - phó chánh văn phòng - các bài viết về phó chánh văn phòng, tin tức phó chánh văn phòng

phó chánh văn phòng - các bài viết về phó chánh văn phòng, tin tức phó chánh văn phòng

Ông Trump sắp mất một phụ tá quan trọng

Phó chánh văn phòng Nhà Trắng Joe Hagin người đã có công lớn trong cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều sắp từ chức.

Theo dõi Pháp Luật Plus