phố biển - các bài viết về phố biển, tin tức phố biển

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh: "Phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả là then chốt”

Cuộc phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương.

Theo dõi Pháp Luật Plus