phó bí thư - các bài viết về phó bí thư, tin tức phó bí thư

Ông Đỗ Trọng Hưng được Bộ Chính trị chuẩn y làm Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

Bộ Chính trị đã chuẩn y Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư và các Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo dõi Pháp Luật Plus