phim truyện - các bài viết về phim truyện, tin tức phim truyện

Phó Thủ tướng 'lệnh' thu hồi cổ phần đã bán tại Hãng phim truyện Việt Nam

Phó Thủ tướng vừa yêu cầu Bộ Văn hoá, Thể Thao và Du lịch làm việc với Tổng công ty Vận tải thuỷ để thu hồi số cổ phần đã bán.

Theo dõi Pháp Luật Plus