Pháp Luật Plus - phê duyệt - các bài viết về phê duyệt, tin tức phê duyệt

phê duyệt - các bài viết về phê duyệt, tin tức phê duyệt

Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư 18 dự án

HĐND TP Hà Nội đã biểu quyết thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư 18 dự án, điều chỉnh chủ trương đầu tư 2 dự án...

Theo dõi Pháp Luật Plus