PHÊ CHUẨN - các bài viết về PHÊ CHUẨN, tin tức PHÊ CHUẨN

Thủ tướng phê chuẩn Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 5 tỉnh

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 5 tỉnh.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1