PHÊ CHUẨN - các bài viết về PHÊ CHUẨN, tin tức PHÊ CHUẨN

Thủ tướng phê chuẩn Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký các quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận...

Theo dõi Pháp Luật Plus