Phê bình lãnh đạo vắng họp - các bài viết về Phê bình lãnh đạo vắng họp, tin tức Phê bình lãnh đạo vắng họp

Chủ tịch Hà Nội phê bình hàng loạt lãnh đạo sở ngành vắng họp

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa phê bình lãnh đạo 4 sở và các quận, huyện vắng mặt, không báo cáo chủ trì hội nghị.

Theo dõi Pháp Luật Plus