Phê bình cán bộ vắng họp - các bài viết về Phê bình cán bộ vắng họp, tin tức Phê bình cán bộ vắng họp

Chủ tịch Hà Nội phê bình hàng loạt lãnh đạo sở ngành vắng họp

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa phê bình lãnh đạo 4 sở và các quận, huyện vắng mặt, không báo cáo chủ trì hội nghị.

Theo dõi Pháp Luật Plus