phát triển - các bài viết về phát triển, tin tức phát triển

Luẩn quẩn bài toán phát triển kinh tế và nguồn vốn cho điện

GDP trung bình khoảng 7% giai đoạn 2016-2030, hệ thống nguồn điện của Việt Nam phải đạt 60.000 MW vào năm 2020, khoảng 96.500 MW (năm 2025)

Theo dõi Pháp Luật Plus

Đạo đức và phát triển

Đạo đức và phát triển

0
Tổng Giám đốc đưa đi thăm các hạng mục đầu tư, ông giải thích “họ đến kiểm tra tận nơi, đó là một trong các tiêu chuẩn đạo đức trong sản phẩm”.