Pháp Luật Plus - phát triển - các bài viết về phát triển, tin tức phát triển

phát triển - các bài viết về phát triển, tin tức phát triển

Xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 393/QĐ-TTg phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng...

Theo dõi Pháp Luật Plus

GDP năm 2019 đạt 7,02%: Mừng nhưng vẫn... lo

GDP năm 2019 đạt 7,02%: Mừng nhưng vẫn... lo

0
Thực trạng doanh nghiệp còn yếu, kém hiệu quả, rất nhiều lĩnh vực trận địa còn bỏ trống. Cách nào giải bài toán tốc độ tăng trưởng đi kèm chất lượng cao?