phát triển - các bài viết về phát triển, tin tức phát triển

Phát triển EVN thành Tập đoàn kinh tế mạnh

Theo Chiến lược phát triển Tập đoàn Điện lực Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt...

Theo dõi Pháp Luật Plus

Biến khủng hoảng Covid-19 thành cơ hội

Biến khủng hoảng Covid-19 thành cơ hội

0
Để chúng ta chấp nhận loại bỏ những cái cũ, không phù hợp để thiết lập các cấu trúc mới, không để thể chế trói buộc sự phát triển…