phát triển - các bài viết về phát triển, tin tức phát triển

Thành phố Thủ Đức cần cơ chế đặc thù gì để 'cất cánh'?

Công việc cần thiết, với tinh thần 'vừa xếp hàng vừa chạy'. Tuy nhiên, điều cần nhất chính là sớm có một cơ chế đặc thù để phát triển.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Lan tỏa khát vọng

Lan tỏa khát vọng

0
Tổng kết công tác năm 2020 và bàn về việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 vừa kết thúc.
Khác biệt Việt Nam

Khác biệt Việt Nam

0
Trong điều kiện “đặc biệt” của “năm Covid-19”, Việt Nam có mức tăng trưởng năm 2020 thuộc nhóm cao nhất thế giới.