Pháp Luật Plus - phát triển - các bài viết về phát triển, tin tức phát triển

phát triển - các bài viết về phát triển, tin tức phát triển

HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII: Thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII đã thông qua 10 Nghị quyết quan trọng do UBND tỉnh trình...

Theo dõi Pháp Luật Plus

1