phát triển kinh tế - các bài viết về phát triển kinh tế, tin tức phát triển kinh tế

Không làm đứt gãy các chuỗi kinh doanh của cơ sở dịch vụ du lịch

Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm khác của ngành văn hóa, thể thao và du lịch là tập trung nguồn lực thỏa đáng, phát triển các lĩnh vực nghệ thuật, du lịch.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Bốn nhiệm vụ trọng tâm

Bốn nhiệm vụ trọng tâm

0
Tính từ ngày 27/1, khi xuất hiện một số ca nhiễm Covid-19 mới, đến nay đã có khoảng 270 ca, 10 tỉnh, thành phố đã có người nhiễm.