phát triển kinh tế - các bài viết về phát triển kinh tế, tin tức phát triển kinh tế

Xây sân bay, cảng biển: Nhà đầu tư thấy lợi ích cho cả một vùng kinh tế

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khi nhìn lại thành quả phát triển hệ thống giao thông mà Quảng Ninh đạt được.

Theo dõi Pháp Luật Plus