phát tâm thiện nguyện - các bài viết về phát tâm thiện nguyện, tin tức phát tâm thiện nguyện

Khi phát tâm thiện nguyện thì vận mệnh cũng bắt đầu đổi thay

Cổ nhân có câu, người quân tử thì có cái học là tự tạo mệnh, mệnh ấy là do mình tự lập, phước là do mình tự cầu lấy.

Theo dõi Pháp Luật Plus