Pháp Luật Plus - phát sóng World Cup - các bài viết về phát sóng World Cup, tin tức phát sóng World Cup

phát sóng World Cup - các bài viết về phát sóng World Cup, tin tức phát sóng World Cup

VTV: Quán cà phê được chiếu World Cup miễn phí, không cần xin phép FIFA

Các tụ điểm chiếu World Cup miễn phí kết hợp quảng bá cho nhãn hàng thương mại mới phải xin phép bản quyền của FIFA, theo VTV.

Theo dõi Pháp Luật Plus