Pháp Luật Plus - phát ngôn trước báo trí - các bài viết về phát ngôn trước báo trí, tin tức phát ngôn trước báo trí

phát ngôn trước báo trí - các bài viết về phát ngôn trước báo trí, tin tức phát ngôn trước báo trí

Phát ngôn khó tin của một lãnh đạo Sở GD&ĐT

Người ta rất khó tin khi nghe một ông Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo trả lời báo chí mà dùng từ “bố lếu, bố láo”.

Theo dõi Pháp Luật Plus