Pháp Luật Plus - phát ngôn - các bài viết về phát ngôn, tin tức phát ngôn

phát ngôn - các bài viết về phát ngôn, tin tức phát ngôn

Cựu phát ngôn viên Bộ Ngoại giao làm vụ trưởng Ban Tuyên giáo TƯ

Ông Lê Hải Bình được bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và hợp tác quốc tế, Ban Tuyên giáo TƯ từ ngày 15/10.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết