Pháp Luật Plus - phát hiện thi thể - các bài viết về phát hiện thi thể, tin tức phát hiện thi thể

phát hiện thi thể - các bài viết về phát hiện thi thể, tin tức phát hiện thi thể

Bàng hoàng phát hiện thi thể người phụ nữ với nhiều vết đâm trong bãi rác ở Bắc Giang

Người dân bàng hoàng khi phát hiện một thi thể người phụ nữ trẻ chết trong bãi rác với nhiều vết đâm trên người.

Theo dõi Pháp Luật Plus