Pháp Luật Plus - phát hiện thi thể - các bài viết về phát hiện thi thể, tin tức phát hiện thi thể

phát hiện thi thể - các bài viết về phát hiện thi thể, tin tức phát hiện thi thể

Bàng hoàng phát hiện thi thể người đàn ông dưới mương nước

Phát hiện người đàn ông dưới mương, mọi người vội đưa lên bờ nhưng nạn nhân được xác định đã tử vong trước đó.

Theo dõi Pháp Luật Plus