Pháp Luật Plus - phát hiện thi thể nữ sinh dưới đập nước - các bài viết về phát hiện thi thể nữ sinh dưới đập nước, tin tức phát hiện thi thể nữ sinh dưới đập nước

phát hiện thi thể nữ sinh dưới đập nước - các bài viết về phát hiện thi thể nữ sinh dưới đập nước, tin tức phát hiện thi thể nữ sinh dưới đập nước

Phát hiện thi thể nữ sinh lớp 12 dưới đập nước

Thấy xe, cặp sách trên bờ đập, người dân báo chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm thì phát hiện thi thể nữ sinh dưới đập nước.

Theo dõi Pháp Luật Plus