phạt hành chính - các bài viết về phạt hành chính, tin tức phạt hành chính

Phạt xả rác như phạt uống bia rượu lái xe

Ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi thảo luận tổ về dự thảo Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi) ngày 11.6.

Theo dõi Pháp Luật Plus