Pháp Luật Plus - phật giáo - các bài viết về phật giáo, tin tức phật giáo

phật giáo - các bài viết về phật giáo, tin tức phật giáo

Linh thiêng Lễ thắp nến tri ân 2000 năm Ni giới Việt Nam

Tối 26/10 Phân ban Ni giới TƯ kết hợp cùng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội tổ chức lễ thắp nến tri ân 2000 năm Ni giới Việt Nam.

Theo dõi Pháp Luật Plus