Phật giáo Hòa Hảo - các bài viết về Phật giáo Hòa Hảo, tin tức Phật giáo Hòa Hảo

An Giang: Thực hiện nghiêm công tác phòng chống Covid-19 trong mùa đại lễ Phật giáo Hòa Hảo

Lễ kỷ niệm 101 năm Đản sinh Đức Huỳnh giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo năm nay được thực hiện nghiêm túc theo khuyến cáo phòng chống dịch của Bộ Y tế.

Theo dõi Pháp Luật Plus