PHÁT ĐỘNG - các bài viết về PHÁT ĐỘNG, tin tức PHÁT ĐỘNG

Phát động thử thách âm nhạc phòng chống dịch bệnh COVID-19

Ca khúc Việt Nam ơi! Đánh bay COVID” gây tiếng vang lớn khi được Bộ Y tế lựa chọn để phát động thử thách “Hát Lên Việt Nam ơi...!”....

Theo dõi Pháp Luật Plus