Pháp Luật Plus - phạt công ty làm bùn thải đổ xuống nhà dân - các bài viết về phạt công ty làm bùn thải đổ xuống nhà dân, tin tức phạt công ty làm bùn thải đổ xuống nhà dân

phạt công ty làm bùn thải đổ xuống nhà dân - các bài viết về phạt công ty làm bùn thải đổ xuống nhà dân, tin tức phạt công ty làm bùn thải đổ xuống nhà dân

Lào Cai phạt Công ty Cổ phần DAP số 2 - Vinachem hơn nửa tỷ do để vỡ đập chứa chất thải

UBND tỉnh Lào Cai vừa có quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty Cổ phần DAP số 2 – Vinachem.

Theo dõi Pháp Luật Plus