Pháp Luật Plus - phát biểu - các bài viết về phát biểu, tin tức phát biểu

phát biểu - các bài viết về phát biểu, tin tức phát biểu

ĐBQH: Có nơi gọi “nghị gật” vì đại biểu không hiểu tình hình địa phương

ĐB Ngọ Duy Hiểu cho rằng, nếu không có cơ chế thu hút cán bộ có trình độ, năng lực làm đại biểu HĐND dễ dẫn đến tình trạng ĐB yếu kém.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết