Pháp Luật Plus - phát biểu - các bài viết về phát biểu, tin tức phát biểu

phát biểu - các bài viết về phát biểu, tin tức phát biểu

TP Hồ Chí Minh trao quyết định bổ nhiệm Chấp hành viên trung cấp

Cục THADS TP HCM đã tổ chức lễ trao Quyết định bổ nhiệm Chấp hành viên trung cấp cho 30 công chức. Cục trưởng tham dự và chủ trì Hội nghị.

Theo dõi Pháp Luật Plus