PHAPLUSTPLUS - các bài viết về PHAPLUSTPLUS, tin tức PHAPLUSTPLUS

Tuân thủ pháp luật còn mập mờ

Nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm, yêu cầu làm rõ việc giao hàng nghìn ha đất ở các dự án tâm linh, đã có văn bản trả lời vấn đề này.

Theo dõi Pháp Luật Plus