phapluatplus - các bài viết về phapluatplus, tin tức phapluatplus

Tổ chức xác định lại giá đất của dự án Phú Gia Compound

UBND TP Đà Nẵng thấy việc ban hành Quyết định số 3387/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 là chưa phù hợp, nên quyết định hủy bỏ để tiếp tục triển khai bản án của TAND.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1