phapluaatplus.vn - các bài viết về phapluaatplus.vn, tin tức phapluaatplus.vn

Tích cực thu hồi tài sản phạm pháp của Phan Sào Nam tại Singapore

Đoàn công tác liên ngành đi Singapore giải quyết các yêu cầu Tương trợ Tư pháp về thu hồi tài sản do phạm tội mà có trong vụ án Phan Sào Nam.

Theo dõi Pháp Luật Plus