pháp luâtj việt nam - các bài viết về pháp luâtj việt nam, tin tức pháp luâtj việt nam

Luật sư Trương Anh Tú: “Là luật sư, tôi không chạy theo tư tưởng của con buôn”

LS Trương Anh Tú: "Nếu ai đó nói rằng đám đông luôn luôn đúng, thì đó là cách nhìn của con buôn. Là luật sư, tôi có tư duy, cách nhìn khác..."

Theo dõi Pháp Luật Plus