pháp luật vietj nam - các bài viết về pháp luật vietj nam, tin tức pháp luật vietj nam

Quy định mới về chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025

Theo Nghị định 07/2021/NĐ-CP quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 – 2025 do Chính phủ mới ban hành, từ ngày 1/1/2021.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1