pháp luật Việt Nam - các bài viết về pháp luật Việt Nam, tin tức pháp luật Việt Nam

Trung tâm Y tế huyện Văn Quan thực hiện quy trình bổ nhiệm không đúng quy định

Sở Y tế Lạng Sơn thanh tra phát hiện Trung tâm Y tế huyện Văn Quan (Lạng Sơn) thực hiện quy trình bổ nhiệm không đúng quy định.

Theo dõi Pháp Luật Plus

0