Sai phạm tại Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh Bắc Giang: Trách nhiệm thuộc về Giám đốc

0
Đây là khẳng định được nêu tại văn bản do Thanh tra tỉnh Bắc Giang ban hành mới đây.
Tin nên đọc

Trách nhiệm thuộc về Giám đốc

Mới đây, Thanh tra tỉnh Bắc Giang ban hành Kết luận thanh tra về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; việc chấp hành chính sách pháp luật thuế và nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bắc Giang, giai đoạn năm 2016 - 2019.

Được biết, từ 2016 đến 2019, tổng kế hoạch vốn được giao của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bắc Giang như sau: Năm 2016, được giao 575,537 tỷ đồng; năm 2017, được giao 102,808 tỷ đồng; năm 2018, được giao 1.079,5 tỷ đồng; năm 2019 được giao là 197,656 tỷ đồng.

Qua thanh tra, cơ quan Thanh tra đã phát hiện sai phạm tại 3 dự án đầu tư và việc chấp hành chính sách pháp luật về thuế, tài chính của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bắc Giang trong năm 2018.

1559724867105_IMG_0221

Ông Trần Xuân Đông, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bắc Giang (người đội mũ).

Trong đó, tại dự án đường vào Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh, việc nghiệm thu khối lượng thi công khe dọc còn có sai sót. Tại dự án đường vào Bệnh viện Đa khoa thành phố Bắc Giang và Bệnh viện Nội tiết tỉnh, việc áp dụng quy chuẩn về rà phá bom mìn, vật nổ chưa đúng làm tăng giá trị công trình.

Tại dự án ĐT 289 đoạn Chũ - Khuôn Thần, huyện Lục Ngạn, trong việc tư vấn lập dự toán đã tính toán trừ phần khối lượng đắp vật liệu chọn lọc tại các cống để giảm lượng đất phải mua nhưng chưa tính đầy đủ, xác định mỏ khai thác đất không hợp lý làm tăng cự ly vận chuyển, tăng giá trị dự toán. Công tác lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo số 01 của tổ chuyên gia đấu thầu đã đủ nội dung, tuy nhiên chưa đúng biểu mẫu theo quy định... Việc kê khai, nộp thuế năm 2018 của đơn vị còn chưa đầy đủ.

Thanh tra tỉnh xác định, trách nhiệm chung trong việc để xảy ra những sai sót, khuyết điểm nêu trên thuộc về Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bắc Giang.

Trách nhiệm để xảy ra những sai sót trong nghiệm thu khối lượng tại các dự án đường vào Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, dự án đường vào Bệnh viện Đa khoa thành phố Bắc Giang và Bệnh viện Nội tiết tỉnh thuộc về các cán bộ được giao giám sát thực hiện tại dự án. Trách nhiệm để xảy ra việc không kê khai, nộp thuế đầy đủ trong năm 2018 thuộc về Giám đốc, Trưởng phòng Kế toán, cán bộ chuyên môn thuộc Phòng Kế toán, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Qua thanh tra, cơ quan chức năng Thanh tra tỉnh yêu cầu Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bắc Giang thực hiện nộp 34.232.000 đồng sai phạm về ngân sách Nhà nước. Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bắc Giang được yêu cầu tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong đơn vị, kiểm điểm đối với các cá nhân đã để xảy ra thiếu sót, khuyết điểm tại các dự án.

085050baoxaydung_image001

Một góc Dự án Bệnh Viện Đa Khoa TP Bắc Giang được chuyển sang dự án khu dân cư phía Nam xã Dĩnh Kế, TP Bắc Giang. Ảnh KT.

Tin nên đọc

Sai phạm tại Dự án BT cầu Đồng Sơn ở Bắc Giang

Tháng 6/2020, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông báo kết luận thanh tra về một số dự án có sai phạm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, đáng chú ý có dự án cầu Đồng Sơn và đường dẫn lên cầu. Đáng chú ý, những sai phạm này phần lớn có trách nhiệm của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bắc Giang.

Được biết, Dự án xây dựng cầu Đồng Sơn và đường lên cầu được UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư ngày 8/11/2016.

Công ty TNHH Xây dựng Tân Thịnh được lựa chọn thực hiện dự án 1.163 tỷ đồng này, đổi lại sẽ được thanh toán bằng 14,25 ha đất thuộc phân khu số 6, 7 Khu đô thị phía Nam thành phố Bắc Giang.

Theo văn bản của Thanh tra Chính phủ, tại thời điểm phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, dự án không phù hợp với quy hoạch chung của thành phố Bắc Giang (Bắc Giang) được duyệt tại quyết định số 652/QĐ-UBND ngày 6/12/2013 về quy mô mặt cắt đường phía bờ Nam sông Thương;

Không phù hợp với quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang được duyệt tại quyết định số 308/QĐ-UBND ngày 28/7/2015 về hướng tuyến đường bờ Bắc sông Thương không trùng với hướng tuyến quy hoạch;

Chưa đáp ứng được mục tiêu đầu tư kết nối các khu vực đô thị của thành phố, các khu và cụm công nghiệp hai bên tuyến do mới đầu tư 4,3km/9km (còn 4,7km từ điểm giao với QL17 đến QL37 qua KCN Vân Trung). UBND tỉnh Bắc Giang chưa thực hiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Bắc Giang và Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh. Bắc Giang liên quan đến dự án, trong đó thể hiện phân kỳ đầu tư để đảm bảo quy mô dự án theo quy hoạch, vi phạm điều 45, Luật Xây dựng 2014.

Trách nhiệm thuộc về UBNĐ tỉnh Bắc Giang; Sở Xây dựng; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giao thông vận tải và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bắc Giang.

Cầu Đồng Sơn. Ảnh Việt Hưng - tháng 8/2018.

Cầu Đồng Sơn. Ảnh Việt Hưng - tháng 8/2018.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bắc Giang được giao quản lý hợp đồng nhưng không thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ được quy định trong hợp đồng. Nhiều nội dung của hợp đồng đã không đôn đốc nhà đầu tư thực hiện: điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư theo quy định tại điểm 3, điều 7 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015; phê duyệt tổng dự toán công trình và ký phụ lục hợp đồng điều chỉnh giá trị dự án BT làm cơ sở quản lý giá trị dự án BT và chuẩn bị cho việc thanh toán hợp đồng; lập kế hoạch triển khai chi tiết (bao gồm cả tiến độ huy động vốn) trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét chấp thuận làm cơ sở triển khai, theo dõi, đôn đốc nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án; không có văn bản chấp thuận tiến độ thi công toàn bộ công trình Theo quy định tại khoản 23.1 điều 23 của Hợp đồng; không xử lý các tồn tại được đưa ra trong kết luận của báo cáo kết quả quan trắc môi trường; không thực hiện kiểm tra về tiền vốn chủ sở hữu, vốn vay và kiểm tra việc đảm bảo tiến độ huy động vốn theo quy định tại khoản 16.4 điều 16 của Hợp đồng.

Ngoài ra, Sở Kế hoạch và Đầu tư không kiểm tra, giám sát việc lựa chọn nhà thầu của Nhà đầu tư theo quy định tại khoản 12.2 điều 12 của Hợp đồng đã ký.

Trách nhiệm thuộc UBND tỉnh Bắc Giang, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bắc Giang, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công ty TNHH Xây dựng Tân Thịnh.

Thanh tra Chính phủ nêu rõ, việc giao cho Công ty TNHH Xây dựng Tân Thịnh làm chủ đầu tư dự án khu số 6,7 thuộc KĐT phía Nam thành phố Bắc Giang không qua đấu thầu là vi phạm điều 1, Luật Đấu thầu 2013.

Trách nhiệm thuộc về UBND tỉnh Bắc Giang; Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bắc Giang.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.

Chí Kiên

Bình luận

Trưa 15/5, thêm 18 ca COVID-19

Trưa 15/5, thêm 18 ca COVID-19

0
Trưa 15/5, Việt Nam ghi nhận thêm 18 ca covid-19 mới, trong đó, 2 ca được cách ly ngay và 16 ca lây lan trong cộng đồng.

Hồ Thiên Trì có "quái vật" khủng khiếp cỡ nào mà du khách muốn khám phá?

Hồ Thiên Trì còn có tên là Long Đàm, nằm trên một hõm chảo đỉnh núi Trường Bạch, là một phần của dãy núi Bạch Đầu, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc.

Nhớ một thời làm giàu bằng nghề buôn trầu ở đất An Khê

Vùng đất An Khê xưa với điều kiện khí hậu, đất đai thuận lợi đã trồng rất nhiều cau, trầu.

Trà Phương tự - Thiền môn ngàn tuổi nơi đất Cảng

“Sen hồng ngào ngạt thơm hương/ Không bằng con gái Trà Phương ngắm nhìn” là những câu thơ khi người ta nhắc đến mảnh đất Trà Phương...

Lạ lùng món lẩu "than thở" miền Tây, khách "toát mồ hôi" thưởng thức

Không chỉ có hương vị thơm ngon, món lẩu cù lao còn "hút" khách bởi vẻ ngoài trang trí bắt mắt.

Xem thêm