Nhiều sai phạm đất đai tại huyện Bình Giang

0
Đó là một trong những tồn tại nêu rõ tại Kết luận Thanh tra do Thanh tra tỉnh Hải Dương ban hành, sau khi kết thúc Thanh tra tại huyện Bình Giang.

Mới đây, Thanh tra tỉnh Hải Dương đã công bố Kết luận Thanh tra số 640/KL-TTr ngày 30/10/2018 về việc quản lý và sử dụng đất đai, xét và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại huyện Bình Giang.

UBND huyện Bình Giang.
UBND huyện Bình Giang.

Nhiều lỗ hổng

Văn bản số 640 nêu rõ: Đối với việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, kết quả kiểm tra 6 hồ sơ dự án của các hộ gia đình, cá nhân thuê đất thực hiện dự án sản xuất, kinh doanh. Tổng diện tích thu hồi đất là 20.562 m2, trong đó giao cho dự án là 19.491 m2, diện tích còn lại 1.071 m2 là đất hành lang lưới điện của Dự án đầu tư xây dựng cơ sở kinh doanh các sản phẩm cơ khí của ông Nguyễn Tiến Sự, cụm công nghiệp xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang.

Trong đó, 4 dự án của ông Đoàn Quang Hoạt, ông Đoàn Quang Quyền, ông Như Duy Vũ, bà Hoàng Thị Toàn không có trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016 – 2020.

Theo Luật Đầu tư năm 2014 thì thẩm quyền chấp thuận đầu tư là của UBND tỉnh Hải Dương, không phải là của UBND huyện Bình Giang.

5 dự án được cấp giấy phép xây dựng nhưng xây dựng chưa đúng, chưa đầy đủ theo quy hoạch, giấy phép xây dựng gồm dự án của ông Đoàn Quang Hoạt, ông Đoàn Quang Quyền, ông Phạm Văn Thuận, ông Nguyễn Tiến Sự, ông Như Duy Vũ và 1 dự án chậm tiến độ của bà Hoàng Thị Toàn.

UBND huyện Bình Giang chấp thuận dự án cho ông Nguyễn Tiến Sự thuê đất để xây dựng cơ sở mua bán ô tô, máy kéo, máy gặt, sửa chữa ô tô, dịch vụ cho thuê bến bãi chưa đúng với Quy định số 3034/QĐ-UBND ngày 27/7/2005 của UBND tỉnh Hải Dương cho phép cụm công nghiệp bố trí dự án ít gây ô nhiễm.

Ngoài ra, Quyết định số 2430/QĐ-UBND ngày1/6/2015 của UBND huyện Bình Giang về việc chuyển mục đích sử dụng đất và cho ông Nguyễn Tiến Sự thuê có ghi: Cho ông Nguyễn Tiến Sự thường trú tại xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang thuê 2.444 m2 đất tại xã Nhân Quyền, điều này không thể hiện cho ông Sự thuê 1071 m2 đất hành lang đường điện, nhưng thực tế ông Sự có sử dụng diện tích này. Khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Sự, UBND huyện Bình Giang chỉ cấp một thửa 402 bao gồm diện tích 2.444 m2 và diện tích 1.071 m2 là chưa đúng quy định.

Lãnh đạo huyện "nhắm mắt" ký!

Văn bản số 640 nêu rõ, tại xã Thái Học cũng tồn tại một số sai phạm trong việc chuyển mục đích sử dụng đất. Đơn xin chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang chăn nuôi và thủy sản của 10 hộ gia đình ở xã Thái Học không ghi ngày tháng, chỉ ghi năm 2017. Diện tích các hộ ghi trong đơn là diện tích đất công ích do UBND xã quản lý nhưng Chủ tịch UBND xã Thái Học vẫn xác nhận vào đơn của 10 hộ là không đúng.

Ngày 31/12/2017, UBND xã Thái Học có tờ trình số 15/TTr-UBND về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất công điền gửi UBND huyện Bình Giang với nội dung: UBND xã Thái Học trình UBND huyện và các phòng, ban chuyên môn cho UBND xã Thái Học được chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây hàng năm sang chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản.

Ngày 12/7/2017, đại diện lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ Tầng, Phòng Tài chính – Kế Hoạch, Văn phòng HĐND – UBND, ông Trần Văn Tuấn – chuyên viên đại diện Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đã nghỉ việc tháng 4/2018), ông Vũ Anh Tuấn – chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng UBND xã Thái Học cùng 10 hộ tiến hành thẩm định và có Biên bản thẩm định số 01/BB-HĐTĐ ngày 12/7/2017 đồng ý cho 10 hộ được thực hiện dự án; ngày 7/8/2017 thay mặt Hội đồng thẩm định, ông Trần Văn Chuyên – Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Hội đồng thẩm định có Tờ trình số 03/TTr-HĐ về việc chuyển mục đích sử dụng đất lúa sang đất chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và trồng cây lâu năm.

UBND huyện Bình Giang cần tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể lãnh đạo UBND huyện, cá nhân liên quan đến nội dung thanh tra; Xử lý kỷ luật với tập thể, cá nhân liên quan đến việc tham mưu cho UBND huyện ban hành Quyết định số 1610/QĐ-UBND ngày 6/12/2017 về việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất lúa sang trồng cây lâu năm và nuôi trồng thủy sản của các hộ gia đình tại xã Thái Học không đúng quy định pháp luật.

Đáng chú ý, ngày 6/10/2017, ông Vũ Quang Đáng – Phó Chủ tịch UBND huyện đã ký Quyết định số 1610/QĐ-UBND về việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất lúa sang trồng cây lâu năm và nuôi trồng thủy sản của các hộ gia đình xã Thái Học. Tại Điều 1 ghi rõ: Cho phép 10 hộ gia đình xã Thái Học được chuyển 52.570 m2 đất trồng lúa có điều kiện khó khăn, hiệu quả thấp sang chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và trồng cây lâu năm, thời hạn chuyển đổi theo Luật Đất đai.

Kết luận Thanh tra cũng chỉ rõ: Việc Phó Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định số 1610/QĐ-UBND không thông qua tập thể UBND huyện, diện tích đất chuyển đổi là diện tích đất công ích do xã quản lý, không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất công ích do UBND xã quản lý thuộc thẩm quyền UBND tỉnh quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 59, Luật Đất đai năm 2013.

Ngoài ra, các xã Bình Minh, Cổ Bì, Long Xuyên, Tân Việt thống kê về đất đai chưa chính xác. Các xã Bình Minh, Cổ Bì, Thái Học, Long Xuyên đã ký hợp đồng, giao thầu diện tích đất công ích không đúng quy định.

 

Chủ tịch UBND huyện Bình Giang hiện tại là ông Nguyễn Trung Kiên.

Trước khi nhận nhiệm vụ là Chủ tịch UBND huyện, ông Nguyễn Trung Kiên là Trưởng phòng Kinh tế - hạ tầng (năm 2015). 

Tại kết luận thanh tra này, Thanh tra tỉnh Hải Dương đã kiến nghị một số biện pháp xử lý như: Đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm, đồng thời có hình thức xử lý kỷ luật phù hợp với tập thể, cá nhân liên quan đến việc tham mưu cho UBND huyện ban hành Quyết định số 1610/QĐ-UBND ngày 6/12/2017 về việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất lúa sang trồng cây lâu năm và nuôi trồng thủy sản của các hộ gia đình tại xã Thái Học không đúng quy định pháp luật.

Chiều 23/1/2019, trao đổi nhanh với Pháp luật Plus, bà Vũ Thị Hay - Phó Chánh văn phòng UBND huyện Bình Giang cho hay: UBND huyện Bình Giang đã ban hành nhiều văn bản gửi tới các đơn vị có liên quan đến KL số 640 do Thanh tra tỉnh Hải Dương ban hành. Đặc biệt, cũng yêu cầu các phòng ban chuyên môn có liên quan đến việc tham mưu văn bản số 1610/QĐ-UBND ngày 6/12/2017 để nguyên PCT Vũ Quang Đáng ký, ban hành. Nhiều cá nhân sẽ bị kỷ luật, nhưng các phóng viên muốn nắm bắt cụ thể nhất thì phải chờ đến tháng 2/2019 thì mới có thông tin chi tiết.

Vậy, trách nhiệm người đứng đầu UBND huyện là ông Nguyễn Trung Kiên trong vụ việc này ra sao? 

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.

Chí Kiên - Long Hoàng

Loading...

Bình luận

Theo dõi Pháp Luật Plus

Tin đọc nhiều

Đội tuyển Việt Nam: Không có Đặng Văn Lâm, Bùi Tiến Dũng

Trong đợt dịch Covid-19 thì thủ thành đang có phong độ rất tốt là Bùi Tiến Dũng cũng không được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam lần này.

Nghệ thuật ẩm thực Nyotaimory thưởng thức trên cơ thể người phụ nữ

Nyotaimory là một trong những nghệ thuật của ẩm thực Nhật Bản. Nó là sự kết hợp tài tình của nghệ thuật sắp đặt và đường cong gợi cảm của phụ nữ.

Dũng 'lò vôi' và các đại gia Việt sắm xế sang tặng vợ: Bất ngờ với giá tiền

Nhiều đại gia bạo tay chi tiền "khủng" tặng vợ siêu xe giá vài tỷ, thậm chí vài chục tỷ khiến bao người ngưỡng mộ.

Man Utd, Inter Milan xác định xong đối thủ ở bán kết Europa League

Man Utd ở vòng bán kết Europa League. Trong khi đó, Shakhtar Donetsk xuất sắc hạ Basel 4-1 và sẵn sàng cho cuộc so tài cùng Inter Milan.

Xem thêm