Pháp Luật Plus - Hải Phòng: Công ty CPĐT xây lắp dầu khí Duyên Hải bị tố không thực hiện đúng cam kết với đối tác?

Hải Phòng: Công ty CPĐT xây lắp dầu khí Duyên Hải bị tố không thực hiện đúng cam kết với đối tác?

0
Tự ý tăng tỷ lệ định mức thu giá trị đối với nhà thầu, vi phạm tiến độ thanh toán, gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế cho đối tác,… là những sai phạm nghiêm trọng đang diễn ra tại Công ty CP đầu tư xây lắp dầu khí Duyên Hải ( PVC- DH).

Công ty cổ phần Đầu tư xây lắp dầu khí Duyên Hải cùng với Công ty cổ phần Sông Đà 12 là liên danh nhà thầu được giao thực hiện gói thầu “Mua sắm. thi công xây dựng và lắp đặt Hệ thống cấp nước ngọt – Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2” theo hợp đồng số 33/2014/HĐKT-LDNT ký ngày 27/6/2014 giữa tổng thầu là Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) với liên danh nhà thầu Sông Đà 12 và PVC Duyên Hải.

Thỏa thuận bù trừ công nợ và văn bản kiến nghị của luật sư.
Thỏa thuận bù trừ công nợ và văn bản kiến nghị của luật sư.

Liên danh nhà thầu chính đã giao cho Công ty An Phú là nhà thầu phụ thực hiện một số công việc của gói thầu theo Hợp đồng số 33/2014 bằng một số hợp đồng khác nhau.

Ngày 27/3/2017, Công ty CP đầu tư xây lắp dầu khí Duyên Hải đã ký với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải An Phú hợp đồng thi công xây dựng số 02/2017/HĐKT/PVCDH-AP về việc thi công một phần công việc thuộc gói thầu “ Mua sắm, thi công xây dựng và lắp đặt hệ thống cấp nước ngọt” – Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.

Phạm vi công việc này được điều chuyển từ Công ty CP Sông Đà 12 sang Công ty PVC Duyên Hải theo phụ lục bổ sung của Hợp đồng số 33/2014/HĐKT-LDNT.

Thực hiện hợp đồng trên, Công ty An Phú đã triển khai nhân lực, máy móc, thiết bị để thi công công việc dưới sự giám sát của chủ đầu tư và nhà thầu chính.

Tuy nhiên, do công ty PVC Duyên Hải vi phạm tiến độ thanh toán cho nhà thầu nên Công ty An Phú buộc phải tạm dừng thi công.

Ngày 30/10/2017, giữa Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải An Phú và Công ty PVC Duyên Hải đã có buổi làm việc về việc tạm dừng thực hiện hợp đồng số 02/2017/HĐKT/PVCDH-AP để xác nhận khối lượng thực hiện.

 Đến ngày 9/11/2017, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải An Phú tiếp tục có các biên bản xác nhận khối lượng thực hiện gửi lên Công ty PVC Duyên Hải để làm căn cứ quyết toán, thanh toán hợp đồng.

Ngày 16/11/2017, trong biên bản cuộc họp xác định khối lượng và giá trị thực hiện hợp đồng số 02/2017/HĐKT/PVCDH-AP ngày 27/3/2017 đến thời điểm ngày 31/10/2017 giữa Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải An Phú và Công ty PVC Duyên Hải, ông Nguyễn Doãn Luyện – GĐ Công ty PVC Duyên Hải đã xác định tổng số tiền thanh toán cho Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải An Phú là 5.795.657.652 đồng.

Nguyên tắc thanh toán giá trị khối lượng công việc thực hiện được tính cụ thể: giá trị thực hiện: 5.795.657.652 đồng ( Đã bao gồm thuế VAT); Tỷ lệ định mức thu của Công ty PVC –DH là 20% giá trị thực hiện của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải An Phú; Giá trị được thanh toán ( 80% giá trị thực hiện): 4.636.526.122 đồng.

Sau khi trừ đi chi phí đã giải ngân cho Công ty TNHH An Phú (1.800.000đ)  và giữ lại 3% bảo hành giá trị được thanh toán ( 139.095.784đ), PVC Duyên Hải xác định giá trị thanh toán còn lại cho Công ty TNHH An Phú số tiền là 2.697.430.338đ và hẹn sẽ thanh toán làm hai lần.

Lần 1, thanh toán 1,25 tỷ đồng cho C.Ty TNHH An Phú trước ngày 24/11/2017.  Lần 2, thanh toán hết số tiền còn lại trước ngày 20/1/2018.

Tuy nhiên, đến ngày 24/11/2017, Công ty TNHH An Phú vẫn không nhận được số tiền 1,25 tỷ đồng như đã ký kết trong biên bản làm việc ngày 16/11/2017 với PVC Duyên Hải.

Sau nhiều lần thúc giục, đặt lịch làm việc, đến ngày 28/11/2017, PVC Duyên Hải lại soạn thảo bản “ Phụ lục Hợp đồng số 02 – Hợp đồng thi công xây dựng số 02/2017/HĐKT/PVCDH-AP” gửi đến công ty TNHH An Phú để điều chỉnh phạm vi công việc và giá trị thực hiện công việc.

Theo đó, trong ngày 29/11/2017, PVC Duyên Hải sẽ thanh toán số tiền 1, 25 tỷ đồng cho Công ty TNHH An Phú và hẹn thanh toán số tiền còn lại trước ngày 20/1/2018.

Ngày 7/12/2017, Công ty An Phú đã bàn giao một phần mặt bằng công trình để cho Công ty PVC Duyên Hải tiếp tục thi công, với hy vọng sẽ nhận được số tiền còn lại theo đúng thời gian thỏa thuận.

Tuy nhiên, cho đến nay, mặc dù đã quá thời hạn cam kết, công ty TNHH An Phú vẫn chưa nhận được số tiền này.

Theo Công ty Luật TNHH MTV Duyên Hải ( Công ty Luật Duyên Hải – Đoàn Luật sư thành phố Hải Phòng) – đơn vị bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty TNHH An Phú, Công ty PVC Duyên Hải đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc thực hiện hợp đồng kinh tế.

Căn cứ hợp đồng đã ký kết và thực tế quá trình thực hiện hợp đồng, cá nhân ông Nguyễn Doãn Luyện – chức vụ Giám đốc PVC Duyên hải đã vi phạm quy định của Công ty PVC Duyên Hải và Tổng thầu PVC về căn cứ và thẩm quyền ký kết hợp đồng thi công xây dựng số 02/2017. Cụ thể:

Ngày 09/10/2017, Tổng Công ty PVC mới ra Quyết định số 883/NQ-XLDK V/v chấp thuận một số nội dung chính của phụ lục bổ sung số 04 Hợp đồng số 33/2014/HĐKT/PVC-LDNT về việc mua sắm, thi công xây dựng và lắp đặt hệ thống cấp nước ngọt – Dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2.

Ngày 24/11/2017, HĐQT Công ty PVC Duyên Hải mới ban hành Nghị quyết số 17/NQ-PVCDH-HĐQT về việc chấp thuận bổ sung phạm vi công việc và nội dung Phụ lục bổ sung số 04 thuộc Hợp đồng số 33/2014.

Theo đó, giao cho Giám đốc công ty chủ động quyết định lựa chọn đơn vị cung cấp vật tư, máy móc thiết bị, nhân lực phục vụ thi công sau khi ký chính thức phụ lục bổ sung số 04 với Tổng thầu, tổ chức thực hiện gói thầu đảm bảo tuân thủ các nội dung quy định của Hợp đồng số 33/2014 và các phụ lục bổ sung có liên quan.

Ngày 04/12/2017, Tổng thầu PVC Duyên Hải và Liên danh nhà thầu mới chính thức ký Phụ lục bổ sung số 04 thuộc Hợp đồng số 33/2014, trong đó có điều khoản chấp thuận điều chuyển phạm vi công việc nội bộ của liên danh nhà thầu.

Không những thế, Công ty PVC Duyên Hải còn vi phạm tiến độ thanh toán cho công ty An Phú, được quy định tại Điều 6 Hợp đồng số 02/2017 ký ngày 37/3/2017 và Phụ lục bổ sung hợp đồng số 01, ký ngày 04/5/2017. Trong đó, Công ty PVC Duyên Hải phải thực hiện tạm ứng và tạm thanh toán như sau:

Tạm ứng theo khoản 6.2 HĐ 02/2017 số tiền 1 tỷ đồng đối với phần 308 cống hộp mà Công ty An Phú đã thực hiện, được chuyển từ Công ty CP Sông Đà 12 sang cho PVC Duyên Hải theo Biên bản làm việc ba bên ngày 02/3/2017.

Theo phụ lục bổ sung số 01, tạm ứng theo các mốc, mỗi mốc tương ứng 250m cống hộp – tức 250 cái cống hộp, số tiền tạm ứng của mỗi mốc đến 30% giá trị khối lượng công việc hoàn thành.

Theo khoản 6.3 Hợp đồng 02/2017, tạm thanh toán theo các mốc là 700.000.000đ.

Tuy nhiên, ngay từ mốc 1 của phần thi công hạ và lắp đặt khi Công ty An Phú hoàn thành thi công, làm xong hồ sơ chất lượng mốc 1 từ ngày 28/4/2017 và bàn giao hồ sơ chất lượng cho PVC Duyên Hải vào ngày 9/6/2017, nhưng PVC Duyên Hải chỉ tạm thanh toán số tiền 200.000.000đ cho mốc 1, trong khi theo quy định số tiền phải tạm thanh toán là 700.000.000đ.

Tính đến ngày 15/6/2017, Công ty An Phú đã hoàn thành đúc 707 cống hộp, đạt 82,2% tổng khối lượng và hoàn thành đào hạ, lắp đặt 395m dài tuyến cống, đạt 41,5% tổng khối lượng công việc theo hợp đồng, nhưng PVC Duyên Hải mới tạm ứng và tạm thanh toán được số tiền 1.700.000.000đ, sau này mới tạm thanh toán thêm 100.000.000đ. Do đó, Công ty An Phú buộc phải tạm dừng thi công trên công trường từ ngày 15/6/2017. Đến ngày 30/10/2017, hai bên mới ký biên bản thống nhất tạm dừng hợp đồng.

Bên cạnh đó, Công ty PVC Duyên Hải còn vi phạm về giá trị thanh toán cho công ty An Phú. Quyết toán bổ sung giá trị khối lượng công việc mà Công ty An Phú đã thực hiện và đã được các bên xác nhận tại Bảng xác nhận khối lượng công việc thực hiện theo Biên bản làm việc ngày 8/11/2017 tương ứng số tiền là 5. 795.657.652 đ.

Bảng xác nhận khối lượng công việc thực hiện bổ sung ngày 9/11/2017, tương ứng với số tiền là 92.575.407đ (theo đơn giá đã được chủ đầu tư và tổng thầu phê duyệt).

Như vậy, tổng giá trị thực hiện hợp đồng thi công xây dựng số 02/2017 của công ty An Phú phải là 5.888.233.059đ (đã bao gồm VAT).

Ngoài ra, việc giữ lại số tiền theo tỷ lệ định mức thu đối với nhà thầu của PVC Duyên Hải vượt mức đối với công ty An Phú là hành vi trái quy định.

Tỷ lệ  mức thu quy định tại Điều 5 Hợp đồng số 02/2017 là 15,5% là giá trị thực hiện. Tuy nhiên, trong biên bản làm việc ngày 16/11/2017, công ty An Phú bị “ép”  ký thỏa thuận tỷ lệ định mức thu là 20% giá trị thực hiện.

Ngoài ra, tỷ lệ định mức thu 15,5% mà hai bên thỏa thuận tại Hợp đồng số 02 phải được tính trên cơ sở giá trị thực hiện thuần không bao gồm thuế giá trị gia tăng, vì phần thuế 10% này Công ty An Phú phải nộp vào ngân sách nhà nước.

Trao đổi với PV, ông Phạm Văn Lê – GĐ công ty An Phú cho biết, để được ký hợp đồng thi công, công ty An Phú phải chi cho Công ty PVC Duyên Hải số tiền tương ứng 1,5% giá trị thực hiên mà công ty An Phú được thanh toán.

Thực tế, từ tháng 3/2017 đến tháng 9/2017, bà Nguyễn Thị Sâm – kế toán Công ty An Phú đã đưa tiền trực tiếp cho ông Đỗ Đức Thắng – trưởng phòng KTTM Công ty PVC tổng cộng bốn lần với số tiền là 27.000.000đ.

Sau những vi phạm của Công ty PVC Duyên Hải và cá nhân ông Luyện, Công ty An Phú đã nhiều lần yêu cầu ông Nguyễn Doãn Luyện trả lại số tiền này.

Hồi 12h10 phút ngày 12/1/2018, ông Đỗ Đức Thắng đã gọi điện hẹn gặp bà Nguyễn Thị Sâm – kế toán công ty An Phú số tiền 27 triệu đồng tại Tòa nhà Central Tower số 43 Đường Quang Trung, Hải Phòng.

Cũng theo Công ty Luật Duyên Hải, do vi phạm tiến độ thanh toán, Công ty PVC DH đã khiến Công ty An Phú thiệt hại số tiền 489.421.920đ, và đã nhiều lần gửi kiến nghị yêu cầu Công ty PVC DH phải khắc phục hậu quả, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho công ty An Phú, nhưng Công ty PVC Duyên Hải vẫn “ im hơi lặng tiếng”.

Sau một thời gian dài chờ đợi, đặt lịch làm việc nhưng không có kết quả, bất ngờ ngày 5/2/2018, ông Nguyễn Doãn Luyện đã có cuộc họp, gửi đến ông Phạm Văn Lê – GĐ Công ty An Phú và ông Nguyễn Duy Hùng – P.TGĐ Công ty CP Sông Đà 12 bản thỏa thuận bù trừ công nợ.

Theo đó, công nợ của PVC DH với Công ty An Phú, sẽ chuyển sang cho Công ty CP Sông Đà 12. Theo ông Lê, đây là cách“ phủi nợ”  của Công ty PVC DH. Ông Lê và ông Hùng đều không đồng ý ký vào biên bản này, vì cho rằng đây là văn bản không hợp lý.

Báo PLVN sẽ tiếp tục thông tin vụ việc đến bạn đọc.

Ngọc Dũng

Loading...

Bình luận

Loading...

Malaysia triệu tập dàn nhập tịch hùng hậu gặp tuyển Việt Nam

HLV Tan Cheng Hoe đã công bố 25 cầu thủ Malaysia cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Trong đó, nhiều cầu thủ nhập tịch.

HLV Park Hang Seo tiết lộ thông tin bất ngờ về hợp đồng với VFF

HLV Park Hang Seo bất ngờ nói về hợp đồng của mình trong buổi họp báo với truyền thông Việt Nam sáng ngày 23/9.

HLV Park Hang Seo triệu tập Văn Đức và Đình Trọng lên đội tuyển Việt Nam

Bất ngờ khi gọi Phan Văn Đức và Trần Đình Trọng hội quân cùng đội ở đợt tập trung thứ 3 chuẩn bị cho trận gặp Malaysia vòng loại World Cup 2022.

Thánh địa du lịch mới ở Nam Phú Quốc, tất tật những điều bạn cần biết

Vài năm trở lại đây, Nam Phú Quốc nhanh chóng “vượt mặt” khu vực quanh thị trấn Đông Dương và trở thành thánh địa mới của dân du lịch.