Pháp Luật Plus - Dự án thủy điện Nậm Núa hoạt động khi chưa bồi thường đất cho dân: Phó GĐ Sở TN&MT tỉnh Điện Biên nói gì?

Dự án thủy điện Nậm Núa hoạt động khi chưa bồi thường đất cho dân: Phó GĐ Sở TN&MT tỉnh Điện Biên nói gì?

0
Phó giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên cho rằng 11.000m2 đất của hộ gia đình ông Đinh Duy Hiền là đất sông ngòi và dựa vào văn bản hỏi của huyện Điện Biên, nên đất này không được bồi thường?!

Không bồi thường vì là đất sông ngòi?!

Theo nội dung công văn số 604 /STMMT-QLĐĐ ngày 22 tháng 7 năm 2016 của sở TN&MT tỉnh Điện Biên do ông Ngôn Ngọc Khuê, Phó Giám đốc Sở TN&MT, gửi Phòng TN&MT huyện Điện Biên và Công ty Đầu tư Tài nguyên và Năng lượng Điện Biên về việc hướng dẫn phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án xây dựng nhà máy thuỷ điện Nậm Núa, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được văn bản số 449/CV-TNMT ngày 25/12/2015 của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Điện Biên và văn bản số 55/CV- DBC ngày 30/5/2016 của Công ty cổ phần đầu tư tài nguyên và năng lượng Điện Biên về việc xin ý kiến hướng dẫn phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: Xây dựng nhà máy thuỷ điện Nậm Núa xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Sau khi xem xét nội dung các văn bản nêu trên và hồ sơ kèm theo, đối chiếu với các quy định của pháp luật về đất đai hiện hành; sở TN&MT có ý kiến: Về nguồn gốc sử dụng đất; Theo hồ sơ quy chủ và bản đồ trích do địa chính khu đất xây dựng công trình thuỷ điện Nậm Núa huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên do Trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường thực hiện ngày 16/01/2019, được sở TNMT xác nhận ngày 22/01/2009; thửa đất số 20 là đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối, diện tích là 11.000m2, hiện trạng do gia dình hộ ông Đinh Duy Hiền đang sử dụng trồng cây hàng năm theo mùa, vụ; diện tích đất trên là đất bãi bồi ven song Nậm Núa do UBND xã Pom lót quản lý, chưa được UBND huyện Điện Biên cho thuê đất theo quy định.

Từ nguồn gốc sử dụng đất nêu trên, khi Nhà nước thu hồi đất hộ gia đình ông Đinh Duy Hiền không được bồi thường về đất thu hồi thửa đất số 20 là đất bãi bồi ven sông Nậm Núa do UBND xã Pom Lót quản lý theo quy định tại điều 82 Luật Đất đai năm 2013.

Trên đây là ý kiến của Sở TN&MT yêu cầu phòng TN&MT huyện Điện Biên triển khai thực hiện theo đúng quy định". 

Công văn trả lời của Sở TN&MT tỉnh Điện Biên
Công văn trả lời của Sở TN&MT tỉnh Điện Biên

Sở TN&MT thoái thác và đá bóng trách nhiệm cho cấp dưới.

Để làm rõ những nội dung trong văn bản mà vị Phó giám đốc Sở TNMT tỉnh Điện Biên ký có nhiều “khuất tất” trong việc xác minh nguồn gốc đất, PV Pháp Luật Plus đã có cuộc trao đổi với ông Ngôn Ngọc Khuê.

Theo đó, ông Khuê cho biết: “Chúng tôi căn cứ vào luật đất đai về quản lý đất bãi bồi ven sông, suối và căn cứ vào hiện trạng đo đạc do Trung tâm kỹ thuật TN&MT thực hiện”.

Trước câu hỏi của phóng viên có hay không việc Sở TN&MT bỏ qua ý kiến xác minh nguồn gốc đất của UBNDxã Pom Lót đã nhiều lần khẳng định diện tích đất nêu trên là do cá nhân ông Đinh Duy Hiền khai hoang. Lúc này vị Phó giám đốc Sở TN&MT tỉnh Điện Biên lại “bao biện”: “Theo nguyên tắc, đất dù do dân khai hoang nhưng chưa giao, chưa cho thuê thì vẫn do UBND xã quản lý….”.

Phóng viên tiếp tục đặt câu hỏi với vị phó giám đốc Sở TN&MT tỉnh Điện Biên dựa theo nguyên tắc hay quy định nào của luật đất đai để khẳng định đất người dân khai hoang nhưng chưa giao lại do UBND xã quản lý?

Lúc này ông Khuê “ấp úng” cho hay: “Chúng tôi chỉ trả lời vấn đề được hỏi, không trả lời toàn bộ dự án và không có trách nhiệm thực hiện việc bồi thường, chỉ có trách nhiệm trả lời rằng khu đất ấy có được bồi thường hay không”.

Vị Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Điện Biên cho biết thêm: “Chúng tôi chỉ trả lời theo văn bản hỏi gửi đến chúng tôi, căn cứ vào các văn bản hỏi của các cơ quan chức năng chứ chúng tôi không có trách nhiệm điều tra để xác định 11.000mđất ấy có phải là đất sông ngòi hay không.

Khi được hỏi: 11.000mđất sông ngòi ấy có được bồi thường hay không, nghĩa là đơn vị xây dựng đã khẳng định khu đất ấy là đất sông ngòi, và chúng tôi tin tưởng vào ý kiến ấy của họ. Việc xác định 11.000m2 là đất sông ngòi hay đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận sử dụng đất không là trách nhiệm của Hội đồng bên dưới, không phải trách nhiệm của Sở.

Việc thửa đất ấy là đất sông ngòi hay không là do Hội đồng bên dưới xác định và họ phải chịu trách nhiệm với điều ấy. Chúng tôi chỉ trả lời căn cứ vào văn bản hỏi của họ.

Nếu cần xác minh lại thì phải có thanh tra, kiểm tra. Như vậy, trách nhiệm xác định thửa đất ấy là loại đất gì thuộc về chính quyền địa phương.

Đấy là trách nhiệm của người thẩm định bên dưới, còn chúng tôi chỉ áp dụng chính sách, luật hiện hành để trả lời, không có trách nhiệm xác minh”.

Dư luận đang đặt ra câu hỏi về việc liệu Sở TN&MT tỉnh Điện Biên đang cố tình "đá quả bóng" trách nhiệm cho cấp dưới trong khi vị phó giám đốc Sở này lại là người trực tiếp ký văn bản chỉ đạo hướng dẫn về việc bồi thường dự án?

Ông Ngôn Ngọc Khuê, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Điện Biên.
Ông Ngôn Ngọc Khuê, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Điện Biên.

Công văn số 604 /STMMT-QLĐĐ không có giá trị về mặt nội dung

Liên quan đến sự việc này, PV Pháp Luật Plus đã có cuộc trao đổi với luật sư Hoàng Thị Lan Hương - Văn phòng luật sư Nguyễn Minh – Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội, về mặt khái niệm, đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối là đất có mặt nước của các đối tượng thủy văn dạng sông, ngòi, kênh, rạch, suối, hay nói một cách đơn giản là đất dưới lòng sông, ngòi, kênh, rạch, suối. 

  Căn cứ theo quy định tại điểm i khoản 2 Điều 10 về Phân Loại đất của Luật đất đai năm 2013, thì đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng là một loại đất thuộc nhóm đất phi nông nghiệp.

Điều 10. Phân loại đất

Căn cứ vào mục đích sử dụng, đất đai được phân loại như sau:

1. Nhóm đất nông nghiệp bao gồm các loại đất sau đây:

a) Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác.

2. Nhóm đất phi nông nghiệp bao gồm các loại đất sau đây:

i) Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng;

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 163 Luật đất đai năm 2013, có thể xác định các mục đích sử dụng của đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng gồm: Mục đích phi nông nghiệp; Mục đích nuôi trồng và khai thác thủy sản; Mục đích phi nông nghiệp kết hợp với nuôi trồng và khai thác thủy sản.

Thêm nữa, theo quy định tại khoản 4 Điều 11 Luật đất đai năm 2013 về căn cứ xác định loại đất và Khoản 1 Điều 3 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai số 45/2013/QH13, trường hợp không có các giấy tờ xác định mục đích sử dụng đất thì khi đang sử dụng đất ổn định mà không phải do lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép thì loại đất được xác định theo hiện trạng đang sử dụng.

Cụ thể quy định của điều luật:

Điều 11. Căn cứ để xác định loại đất

Việc xác định loại đất theo một trong các căn cứ sau đây:

4. Đối với trường hợp không có giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này thì việc xác định loại đất thực hiện theo quy định của Chính phủ

Điều 3. Xác định loại đất 

Việc xác định loại đất đối với trường hợp sử dụng đất không có giấy tờ quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 11 của Luật Đất đai được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Trường hợp đang sử dụng đất ổn định mà không phải do lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép thì loại đất được xác định theo hiện trạng đang sử dụng. 

5. Trường hợp thu hồi đất thì cơ quan có thẩm quyền xác định loại đất là cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Như vậy, từ các căn cứ pháp luật trên, áp dụng đối với vụ việc nhà ông Đinh Duy Hiền, có thể thấy từ UBND xã Pom Lót, UBND huyện Điện Biên đến Sở TNMT đều xác định thửa đất số 20 có diện tích 11.000 m2 của gia đình ông Đinh Duy Hiền có hiện trạng đang sử dụng tại thời điểm thu hồi là đất trồng cây hàng năm theo mùa, vụ.

 Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 Luật đất đai 2013, đất này thuộc loại đất trồng cây hàng năm của nhóm đất nông nghiệp chứ không phải đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối của nhóm đất phi nông nghiệp.

Vậy có thể khẳng định, văn bản số 604/STNMT-QLĐĐ ngày 22/7/2016 của Sở tài nguyên môi trường tỉnh Điện Biên là hết sức mâu thuẫn khi vừa có nội dung ghi nhận hiện trạng sử dụng đất của gia đình ông Đinh Duy Hiền là nhóm đất nông nghiệp, trong khi lại kết luận thửa đất này là đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối thuộc nhóm đất phi nông nghiệp.

Theo đó, văn bản này không có giá trị về mặt nội dung, vì hướng dẫn sai luật. Đồng thời, văn bản này cũng không có giá trị về mặt pháp lý vì căn cứ khoản 5 Điều 3 Điều 3 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, trường hợp thu hồi đất thì cơ quan có thẩm quyền xác định loại đất là cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đa - ở đây cơ quan có thẩm quyền xác định loại đất là UBND huyện Điện Biên.

Pháp Luật Plus đề nghị Tỉnh ủy, UNBD tỉnh Điện Biên, Sở TNMT nhanh chóng chỉ đạo các phòng ban chuyên môn vào cuộc thanh tra lại toàn bộ quy trình thực hiện dự án thủy điện Nậm Núa để trả lại công bằng cho người dân. Đồng thời xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân có sai phạm khi để cho dự án này vẫn chưa đền bù bồi thường giải phóng mặt bằng cho người dân đã đi vào hoạt động bất chấp các quy định của pháp luật.

Pháp Luật Plus sẽ tiếp tục thông tin!

Châu Anh

Loading...

Bình luận

Loading...
Những hành trình của lòng biết ơn

Những hành trình của lòng biết ơn

0
Chúng tôi đã xây dựng được những “dải” quan trọng, nhân văn, trở thành một nét văn hóa không thể thiếu của Báo - đó là công tác xã hội.
Hương vị tết miền Tây

Hương vị tết miền Tây

0
Nét văn hóa riêng đậm chất sông nước, hào sảng, thấm đậm nghĩa tình, ngỡ ngàng bởi những phong tục, tập quán riêng biệt, đầy ấn tượng.
Họa tự về chuột mừng năm Canh Tý

Họa tự về chuột mừng năm Canh Tý

0
Cách đây 19 năm, chàng trai trẻ tài hoa Nguyễn Hiếu Tín đã làm ngạc nhiên cho nhiều người bằng một cuộc triển lãm đầu tay nghệ thuật thư pháp, tem thư.
Ngọt ngào phong vị Tết phương Nam

Ngọt ngào phong vị Tết phương Nam

0
Nét đặc trưng làm nên phong vị Tết miền Bắc thì sắc mai vàng, màu nắng mật chính là nét kỳ diệu của mùa Xuân miệt vườn ở phương Nam…

Nữ sinh ngành Báo: “Tết cổ truyền vẫn vẹn nguyên ý nghĩa dù ở bối cảnh nào”

Hứa Thị Quỳnh, hay còn được cư dân mạng biết đến với tên gọi Hứa Như Quỳnh, cô gái này sở hữu nhan sắc ngọt ngào, đường nét khuôn mặt thanh tú.

Họa tự về chuột mừng năm Canh Tý

Cách đây 19 năm, chàng trai trẻ tài hoa Nguyễn Hiếu Tín đã làm ngạc nhiên cho nhiều người bằng một cuộc triển lãm đầu tay nghệ thuật thư pháp, tem thư.

Hoa hậu Lương Thùy Linh: Tết là yêu thương, Tết sẻ chia!

Nhân dịp Xuân Canh Tý đang gõ cửa, Hoa hậu 19 tuổi đã có cuộc trò chuyện cởi mở với Báo Pháp luật Việt Nam.

Nhiều hoạt động văn hóa, giải trí hấp dẫn trong Tết Canh Tý tại phố cổ Hội An

Thành phố Hội An(Quảng Nam) tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, giải trí hấp dẫn phục vụ người dân và du khách nhân dịp Tết Canh Tý 2020.

Link liên kết