Điểm danh loạt vi phạm trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp GPLX ở Thái Bình

0
KLTT Bộ GTVT vận tải đã chỉ ra nhiều tồn tại trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe kinh doanh vận tải tại bằng xe ô tô, hoạt động của bến xe ô tô khách thuộc tỉnh Thái Bình.

Mới đây Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Kết luận Thanh tra về Công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, hoạt động của bến xe ô tô khách tỉnh Thái Bình.

Một số từ viết tắt: Kết luận thanh tra (KLTT); Giao thông vận tải (GTVT); Cơ sở đào tạo lái xe (CSĐTLX); Kinh doanh vận tải (KDVT); Trung tâm sát hạch lái xe (TTSHLX); Giấy phép lái xe (GPLX).

Trong quá trình Thanh tra, cơ quan chức năng đã phát hiện ra nhiều tồn tại tại trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe và hoạt động KDVT bằng xe ô tô, hoạt động của bến xe ô tô khách và Sở GTVT Thái Bình.

Theo kết quả kiểm tra, KLTT Bộ GTVT đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế của một số đơn vị như có sân tập lái thiếu một số biển báo hiệu đường bộ (hoặc biển báo hiệu chưa đúng quy định), vạch sơn kẻ đường, thanh ray đường sắt (Trường trung cấp nghề  (TCN) GTVT Thái Bình, Trường CĐN số 19 BQP).

Đối với sân tập lái, KLTT chỉ ra các đợn vị có số lượng xe ô tô tập lái hợp đồng hạng B/số lượng xe sở hữu hạng B vượt quá tỷ lệ 50% theo quy định Trường CĐN số 19 BQP: 60%/50%); Trường TCN GTVT Thái Bình có 02 xe ô tô (17C-079.39, 17C-079.41) vừa để đào tạo vừa để sát hạch lái xe không có mui che mưa, nắng và ghế ngồi cho người học trên thùng xe (tại thời điểm thanh tra, Trường không sử dụng 02 xe này để dạy thực hành lái xe).

IMG20210309091306

Trường TCN GTVT Thái Bình nơi diễn ra những tồn tại trong việc đào tạo lái xe được KLTT BGTVT chỉ ra.

Đối với giáo viên dạy lái xe có một số giáo viên dạy thực hành lái xe có phù hiệu giáo viên dạy lái xe không có ảnh hoặc không đóng dấu giáp lai lên ảnh theo mẫu  như Trường TCN GTVT Thái Bình. Một số giáo viên dạy thực hành lái xe có hạng xe dạy lái trên phù hiệu giáo viên dạy lái xe không phù hợp với hạng xe trong giấy chứng nhận tập huấn giáo viên dạy thực hành lái xe hoặc trong GPLX; các giáo viên này được bố trí dạy thực hành hạng xe phù hợp với hạng xe được phép dạy theo quy định (Trường TCN GTVT Thái Bình, Trường CĐN số 19 - BQP Thái Bình).

KLTT cũng chỉ rõ, trong công tác tuyển sinh một số hồ sơ học Trường TCN GTVT Thái Bình, Trường CĐN số 19 BQP lái xe có đơn đề nghị học, sát hạch để cấp GPLX hoặc bản khai thời gian và số km lái xe an toàn không do người học tự viết, không ký tên, đơn không có ảnh hoặc không ghi đầy đủ thông tin về chứng minh nhân dân, không ghi ngày làm đơn hoặc ghi ngày làm đơn, ngày làm tờ khai sau ngày khai giảng khóa học;

Trong một số hồ sơ học lái xe có giấy khám sức khỏe không ghi đầy đủ thông tin tại phần tự khai hoặc học viên không ký tên, ngày khám sức khỏe sau ngày khai giảng khóa học hoặc phần kết luận sức khỏe để lái xe không ghi hạng xe;

Các đơn vị trong hợp đồng đào tạo ký với học viên học lái xe có nội dung chưa phù hợp như: Không căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật liên quan quy định về nội dung, chương trình, thời gian đào tạo; không có hoặc không ghi cụ thể tuyến đường tập lái, loại xe tập lái; không ghi khóa học, hạng xe đào tạo; không ghi số hợp đồng, ngày ký hợp đồng; không ghi cụ thể thời gian, chương trình đào tạo hoặc không đóng dấu của đơn vị để đảm bảo tính pháp lý).

Đối với các Trung tâm sát hạch lái xe, sân SHLX Trường TCN GTVT Thái Bình có sân sát hạch lái xe ô tô thiếu một số biển báo hiệu đường bộ hoặc biển báo hiệu chưa đúng quy định tại QCVN 40:2015/BGTVT.

Trong lĩnh vực kinh doanh vận tải, đối với việc Quản lý, sử dụng lái xe, nhân viên phục vụ trên xe một số giấy khám sức khỏe của lái xe không có nội dung xét nghiệm ma túy, không kết luận hạng xe đủ điều kiện sức khỏe để lái xe hoặc không ghi đầy đủ thông tin phần người được khám sức khỏe tự khai, lái xe không ký và ghi họ tên cụ thể là Công ty TNHH TM&DVVT Phiệt Học.

Chi nhánh Hợp tác xã Hòa Bình Xanh tại Thái Bình không lập thành bản hợp đồng lao động riêng để ký với lái xe (hiện tại là hợp đồng cung ứng, sử dụng sản phẩm dịch vụ vận tải, trong đó có nội dung về thỏa thuận làm việc của lái xe với Chi nhánh); các nội dung, thông tin về quản lý lái xe không được lập thành bản lý lịch hành nghề lái xe theo mẫu quy định.

PH.

Một xe khách của Công ty TNHH TM&DVVT Phiệt Học. Ảnh Internet

Thiết bị giám sát hành trình (TBGSHT), theo trích xuất dữ liệu từ TBGSHT trên Hệ thống của Tổng cục Đường bộ Việt Nam trong tháng 10/2020, tháng 11/2020 hoặc tháng 12/2020 cho thấy: Các đơn vị có một số phương tiện người lái xe vi phạm thời gian lái xe liên tục như Chi nhánh Hợp tác xã Hòa Bình Xanh tại Thái Bình có 20 phương tiện, Công ty CPĐT&XNK khí nén thiên nhiên có 02 phương tiện, Công ty TNHH TM&DVVT Phiệt Học có 47 phương tiện.

Một số phương tiện đã dừng hoạt động nhưng chưa đưa ra khỏi Hệ thống của Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc chưa nộp lại phù hiệu xe cho Sở GTVT, trong đó Công ty TNHH TM&DVVT Phiệt Học có 05 phương tiện.

Công ty TNHH TM&DVVT Phiệt Học là đơn vị có một số phương tiện có từ 05 lần vi phạm tốc độ/1.000 km xe chạy trong 01 tháng (có 23 phương tiện).

Ngoài ra, KLTT cũng chỉ ra trong việc Lệnh vận chuyển; Hợp đồng vận chuyển hành khách Công ty TNHH TM&DVVT Phiệt Học có một số lệnh vận chuyển không có đầy đủ chữ ký của lái xe, cán bộ kiểm tra, lãnh đạo đơn vị hoặc không có xác nhận của bến xe nơi đến hoặc thiếu thông tin về số lượng hành khách đến bến.

Công ty TNHH TM&DVVT Phiệt Học trong hợp đồng vận chuyển hành khách thiếu chữ ký của bên thuê vận tải hoặc thiếu thông tin về lái xe, hành khách đi xe theo mẫu quy định, có 02 xe (17B-019.78, 17B-020.89) thực hiện quá 30% tổng số chuyến trong tháng 11/2020 có điểm đầu và điểm cuối trùng lặp nhau, vượt quá tỉ lệ theo quy định.

Đối với Sở GTVT Thái Bình, KLTT Bộ GTVT chỉ rõ trong công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe Sở GTVT Thái Bình đã cấp giấy phép xe tập lái cho một số xe hợp đồng có thời hạn của giấy phép theo thời hạn của hợp đồng thuê xe (đối với trường hợp thời hạn của hợp đồng thuê xe ngắn hơn thời hạn được phép lưu hành của xe), không đúng quy định.

Cấp giấy phép xe tập lái cho số xe hợp đồng hạng B/số xe sở hữu hạng B vượt quá tỷ lệ 50% theo quy định, cụ thể là Trường CĐN số 19 - BQP tỷ lệ 60%/50%.

Về hoạt động KDVT bằng xe ô tô, hoạt động của bến xe ô tô khách, tại Thái Bình chưa có quyđịnh về tổ chức, quản lý hoạt động bãi đỗ xe theo quy định tại khoản 5 Điều 55 Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT.

KLTT chỉ rõ nguyên nhân để xẩy ra các tồn tại, hạn chế  Sở GTVT Thái Bình chưa thật sự chú trọng, quyết liệt thực hiện một số nội dung thuộc trách nhiệm giải quyết của Sở (đối với tồn tại của Sở), chưa thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật đối với các CSĐTLX, TTSHLX, đơn vị KDVT, bến xe ô tô khách (đối với tồn tại của các CSĐTLX, TTSHLX, đơn vị KDVT, bến xe ô tô khách); các CSĐTLX, đơn vị KDVT chưa quan tâm đầy đủ trong việc thực hiện các quy định pháp luật chuyên ngành trong công tác tổ chức tuyển sinh, đào tạo, giáo vụ trong đào tạo lái xe và hoạt động vận tải.

Những tồn tại, hạn chế nêu trên, trách nhiệm thuộc Sở GTVT (đối với tồn tại của Sở GTVT và một phần trách nhiệm đối với tồn tại của các CSĐTLX, TTSHLX, đơn vị KDVT, bến xe ô tô khách) và trách nhiệm của các CSĐTLX, TTSHLX, đơn vị KDVT, bến xe ô tô khách (đối với tồn tại của CSĐTLX, TTSHLX, đơn vị KDVT, bến xe ô tô khách).

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.

N. Trường

Bình luận

Theo dõi Pháp Luật Plus

Tin đọc nhiều

Siêu phẩm "Black Panther: Wakanda Forever" trở lại phim trường

Đối mặt với nhiều khó khăn nhưng siêu phẩm "Black Panther: Wakanda Forever" vẫn dự kiến ra mắt vào ngày 11/11/2022.

Huyền thoại âm nhạc Mỹ John Legend sắp đến Việt Nam biểu diễn tại Lễ trao giải VinFuture?

Lễ trao giải thưởng khoa học – công nghệ toàn cầu VinFuture lần thứ nhất sẽ diễn ra vào 20h tối ngày 20/01/2022 tại Nhà hát lớn Hà Nội.

Hà Nội: Phân luồng giao thông tổ chức chợ hoa xuân Tết Nhâm Dần 2022

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa thông báo tổ chức phân luồng giao thông tổ chức chợ hoa xuân Tết Nhâm Dần 2022 trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Vé xem trận đội tuyển Việt Nam - Trung Quốc lên đến 1,2 triệu đồng

BTC trận đấu đã phát hành vé trận đội tuyển Việt Nam - Trung Quốc kèm theo khuyến cáo phòng chống dịch COVID-19 khi khán giả vào sân Mỹ Đình.

Xem thêm