Chi chít sai phạm của Công ty Trường Dương tại Cụm công nghiệp Lương Điền

0
Theo đó Thanh tra Sở TN&MT tỉnh Hải Dương đã chỉ ra nhiều sai phạm của Công ty Trường Dương – chủ đầu tư, kinh doanh hạ tầng CCN Lương Điền.

Ngày 3/12/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương đã ban hành Kết luận thanh tra số: 04/KL-STNMT. Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai đối với Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Trường Dương tại Cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng.

Ngày 17/9/2018, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký Quyết định số 97/QĐ-STNMT thành lập Đoàn thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai đối với Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Trường Dương tại Cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng.

Công ty Trường Dương là chủ đầu tư, kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Lương Điền theo Giấy chứng nhận đầu tư số 04121000211 ngày 17/4/2009 của UBND tỉnh, điều chỉnh lần thứ 2 ngày 12/12/2014, thời hạn thực hiện dự án 50 năm kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Tại thời điểm thanh tra, Công ty Trường Dương đã san lấp mặt bằng đối với toàn bộ diện tích đất được giao, được thuê, đã đầu tư xây dựng khoảng 95% công trình theo quy hoạch chi tiết được UBND tỉnh phê duyệt, gồm: Hệ thống đường giao thông, hệ thống thu gom thoát nước mưa, hệ thống điện chiếu sáng, trồng cây xanh vỉa hè, hệ thống thu gom thoát nước thải công nghiệp…

Ô đất mà Công ty Hoàng Dương thuê lại của Công ty Trường Dương tại Cụm Công nghiệp Lương Điền. Công ty Trường Dương ký hợp đồng 01/HĐTĐ/TL ngày 16/2/2014 cho Công ty TNHH thiết bị điện Hoàng Dương thuê 16.930m2 đất tại lô CN05 trước khi công ty Trường Dương ký hợp đồng thuê đất với Sở TN&MT tỉnh Hải Dương, chưa được UBND tỉnh Hải Dương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là không đúng quy định tại điều 106 Luật Đất đai 2003. (ảnh Kiến thức).
Ô đất mà Công ty Hoàng Dương thuê lại của Công ty Trường Dương tại Cụm Công nghiệp Lương Điền. Công ty Trường Dương ký hợp đồng 01/HĐTĐ/TL ngày 16/2/2014 cho Công ty TNHH thiết bị điện Hoàng Dương thuê 16.930m2 đất tại lô CN05 trước khi công ty Trường Dương ký hợp đồng thuê đất với Sở TN&MT tỉnh Hải Dương, chưa được UBND tỉnh Hải Dương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là không đúng quy định tại điều 106 Luật Đất đai 2003. (ảnh Kiến thức).

Tuy nhiên việc sử dụng đất của Công ty Trường Dương còn có các vi phạm sau:

Có điểm đấu nối giao thông từ cụm công nghiệp ra Quốc lộ 38 không đúng quy hoạch chi thiết được phê duyệt, không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép (tại Biên bản làm việc ngày 15/10/2018). Công ty thừa nhận vi phạm, giải trình nguyên nhân vì vị trí điểm đấu nối theo quy hoạch chưa được giải phóng mặt bằng nên tạm thời Công ty sử dụng điểm đấu nối này phục vụ các hoạt động xây dựng, kinh doanh trong cụm công nghiệp.

Chưa đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải trên diện tích 0,67ha theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt.

Việc cho thuê lại đất trong cụm công nghiệp.

Công ty Trường Dương còn có tồn tại, thiếu sót trong việc cho thuê lại đất, thể hiện nội dung trên Hợp đồng cho thuê lại đất thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai cụ thể:

Ký hợp đồng số 01/HĐTĐ/TL ngày 16/2/2014 cho Công ty TNHH thiết bị điện Hoàng Dương thuê 16.930m2 đất (lô CN05) trước khi Công ty Trường Dương ký hợp đồng thuê đấy với Sở Tài nguyên và Môi trường, chưa được UBND tỉnh cấp GCNQSD đất là không đúng quy định.

Cụm công nghiệp Lương Điền.
Cụm công nghiệp Lương Điền.

Tại điều 106 Luật Đất đai 2003; mặt khác đến tháng 12/2016, Công ty Hoàng Dương sáp nhập vào Công ty Cổ phần Dây và cáp điện Thượng Đình, Công ty Trường Dương tiếp tục ký hợp đồng số 01/HĐTĐ/TL cho công ty Thượng Đình thuê lại đất trong đó có lô đất CN05 nhưng chưa có văn bản thanh lý hoặc chấm dứt hợp đồng thuê lại đất với Công ty Hoàng Dương.

9 hợp đồng cho thuê lại đất ký với các Công ty TNHH Samchully Carbotech Việt Nam, Công ty TNHH Vina Sekyi, Công ty TNHH MTV Anh Kiệt, Công ty Cổ phần Quốc thế thực phẩm HADU, Công ty TNHH Puyoung Việt Nam, Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Haka và Công ty TNHH Kukil Texile Việt Nam sau ngày 1/7/2015 chưa có nội dung giải quyết hậu quả khi hợp đồng hết hạn là chưa đúng quy định tại Điều 47 Luật Kinh doanh Bất động sản.

4 hợp đồng cho thuê lại đất ký với Công ty TNHH Dinh dưỡng BonBon, Công ty Cổ phần Quốc tế thực phẩm HADU, Công ty TNHH Puyoung Việt Nam, công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Haka sau ngày 3/3/2017 chưa nêu cụ thể về tiến độ sử dụng đất và biện pháp xử lý nếu bên thuê lại đất chậm tiến độ sử dụng đất là không đúng.

Quy định tại Khoản 36 điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017. Mặt khác các hợp đồng này còn có nội dung trong thời hạn 12 tháng bên thuê lại đấy phải thực hiện xây dựng nhà máy, nếu bên thuê lại không có lý do chính đáng thì bên cho thuê lại được quyền thu hồi diện tích đất này là chưa đúng quy định tại Khoản 36, Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP.

Cho công ty TNHH MTV Anh Kiệt, Công ty TNHH Puyong Việt Nam thuê lại đất nhưng không kịp thời đăng ký biến động trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cho thuê lại đất theo quy định tại Khoản 6 Điều 95 Luật Đất đai 2013.

Năm 2017, Công ty chưa báo cáo UBND tỉnh, Tổng cục Quản lý đất đai chưa công bố công khai diện tích đất chưa cho thuê lại trong cụm công nghiệp Lương Điền trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp theo quy định.

Trước những thiếu sót, tồn tại trên Thanh tra Sở Tài nguyên mà Môi trường tỉnh Hải Dương cũng yêu cầu:

Công ty Trường Dương Tập trung đầu tư xây dựng đầy đủ các công trình trên diện tích đã được bàn giao theo Quy hoạch xây dựng chi tiết và dự án đầu tư đã được UBND tỉnh phê duyệt, chấp thuận.

Phối hợp với UBND huyện Cẩm giàng và các cơ quan, đơn vị có liên quan tháo gỡ những vướng mắc, giải phóng mặt bằng đối với diện tích 2,9ha đất còn lại để được bàn giao đất đầu tư xây dựng các công trình theo dự án và quy hoạch đã được UBND tỉnh chấp thuận, phê duyệt.

Báo cáo Bộ Giao thông Vận tải, UBND tỉnh và Sở Giao thông Vận tải về việc đấu nối giao thông từ cụm công nghiệp ra Quốc lộ 38 hiện nay không đúng với quy hoạch được phê duyệt để xem xét giải quyết.

Định kỳ hàng năm báo cáo UBND tỉnh, Tổng cục Quản lý đất đai và công bố công khai diện tích đất chưa cho thuê lại trong cụm công nghiệp Lương Điền trên trang điện tử của công ty theo quy định

Khẩn trương hoàn thiện thủ tục đăng ký biến động đất đai đối với diện tích đất cho Công ty TNHH Pu Young Việt Nam thuê lại theo quy định.

Rà soát bổ sung đảm bảo đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 47 Luật Kinh doanh Bất động sản đối với 9 hợp đồng cho thuê lại đất ký sau ngày 1/7/2015.

Rà soát lại Hợp đồng cho thuê lại đất với Công ty Hoàng Dương và toàn bộ các Hợp đồng cho thuê lại khác.

Công việc trên phải thực hiện và báo cáo kết quả về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 1/4/2019. Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Ngọc Huy - Chí Kiên

Loading...

Bình luận

Tín dụng 'đen' 'khoác áo' doanh nhân

Tín dụng 'đen' 'khoác áo' doanh nhân

0
Không chỉ đến khi “đại gia” Trần Thanh tại Đà Nẵng bị bắt giữ mới đây, người ta mới biết đến nạn cho vay nặng lãi trong giới doanh nhân.
Luton Town 0-3 M.U: Ngôi sao lên tiếng

Luton Town 0-3 M.U: Ngôi sao lên tiếng

0
Vào sân ở những phút cuối trận, các ngôi sao của M.U đã tỏa sáng giúp đội bóng của mình giành chiến thắng chung cuộc 3-0.

'Chân dài' 9x Carmella Rose khoe hình thể tuyệt mỹ

Trên trang cá nhân Instagram 2,3 triệu lượt theo dõi, nàng mẫu người Mỹ đăng loạt ảnh bikini thả dáng bốc lửa.

Tiếp tục thay đổi thời gian tổ chức "Lễ hội đám cưới tình yêu 2020" tại Sa Pa

Lễ hội đám cưới tình yêu 2020” (tên gọi khác: “Festival văn hóa tình yêu và hôn nhân các dân tộc Việt Nam”) tạm dừng kế hoạch tổ chức theo dự kiến.

NSND Trọng Trinh: "Vợ nói yêu nhất ở tôi là tính hay quên"

NSND Trọng Trinh trải lòng về vai diễn mới trong phim "Lửa ấm" và cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, đầy ắp tiếng cười.

Mỹ Tâm gây náo loạn với diện mạo phá cách

Tiết lộ dự định sinh con, Nhã Phương đi làm vẫn được Trường Giang gửi đồ ăn tận nơi kèm lời nhắn yêu thương,...

Xem thêm