pháp luật plus - các bài viết về pháp luật plus, tin tức pháp luật plus

5 năm, Quân đội tặng gần 6.400 nhà đại đoàn kết

Xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong Quân đội, giai đoạn 2016-2020. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Theo dõi Pháp Luật Plus