pháp luật plus - các bài viết về pháp luật plus, tin tức pháp luật plus

Thấy gì khi điểm sàn Y, Dược, Sư phạm tăng cao hơn năm 2019?

Chứng chỉ, hành nghề năm 2020 và ngành Sư phạm đã thảo luận, phân tích dữ liệu, xác định và thống nhất ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào…

Theo dõi Pháp Luật Plus

Cần thiết lập chuẩn hàng hóa mới

Cần thiết lập chuẩn hàng hóa mới

0
Các tỉnh trong Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam rất cần TP HCM quy định những tiêu chuẩn hàng hóa mới để họ có cơ sở tổ chức lại sản xuất