pháp luật plus - các bài viết về pháp luật plus, tin tức pháp luật plus

Công ty Đông Bắc Bộ bị "thúc nợ" vì chậm nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Công ty Đông Bắc Bộ chây ì nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản khiến UBND tỉnh Bắc Giang phải ban hành văn bản "thúc nợ".

Theo dõi Pháp Luật Plus

Cho thuê tài sản công, chi phí tính ra sao?

Cho thuê tài sản công, chi phí tính ra sao?

0
Giữa các cơ quan nhà nước, khi sử dụng tài sản công có phải thuê hay không? Nếu cho thuê thì tính phí như thế nào, có theo nguyên tắc thị trường?