pháp luật plus - các bài viết về pháp luật plus, tin tức pháp luật plus

ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp: Vẫn lo ngại tồn dư hóa chất, kháng sinh

Năm 2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cam kết tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ về an toàn thực phẩm đáp ứng tiêu dùng.

Theo dõi Pháp Luật Plus