pháp luật plus - các bài viết về pháp luật plus, tin tức pháp luật plus

Giám sát thực hiện pháp luật trong lĩnh vực báo chí - tại sao không?: Tác dụng lớn của việc giám sát

Tạo điều kiện tối đa cho báo chí tác nghiệp một cách đúng nghĩa và xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm.

Theo dõi Pháp Luật Plus