PHÁP LUẬT PLUS. QUẢNG BÌNH. CẢ HỌ LÀM QUAN. BÍ THƯ TỈNH CHỈ ĐẠO. CẢ HỌ BÍ THƯ HUYỆN LÀM QUAN. - các bài viết về PHÁP LUẬT PLUS. QUẢNG BÌNH. CẢ HỌ LÀM QUAN. BÍ THƯ TỈNH CHỈ ĐẠO. CẢ HỌ BÍ THƯ HUYỆN LÀM QUAN., tin tức PHÁP LUẬT PLUS. QUẢNG BÌNH. CẢ HỌ LÀM QUAN. BÍ THƯ TỈNH CHỈ ĐẠO. CẢ HỌ BÍ THƯ HUYỆN LÀM QUAN.

Bí thư tỉnh Quảng Bình chỉ đạo nóng vụ "cả họ làm quan" tại huyện Quảng Trạch

Bí thư tỉnh ủy Quảng Bình yêu cầu Ủy ban kiểm tra tỉnh khẩn trương vào cuộc kiểm tra, xác minh thông tin “cả họ bí thư huyện Quảng Trạch làm quan”.

Theo dõi Pháp Luật Plus