Pháp Luật Plus - Pháp luật Plus. Phapluatplus.vn - các bài viết về Pháp luật Plus. Phapluatplus.vn, tin tức Pháp luật Plus. Phapluatplus.vn

Pháp luật Plus. Phapluatplus.vn - các bài viết về Pháp luật Plus. Phapluatplus.vn, tin tức Pháp luật Plus. Phapluatplus.vn

Thí điểm tài khoản viễn thông

Thủ tướng vừa phê duyệt triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ (Mobile Money).

Theo dõi Pháp Luật Plus

1