Pháp Luật Plus - PHÁP LUẬT PLUS PHAPLUATPLUS - các bài viết về PHÁP LUẬT PLUS PHAPLUATPLUS, tin tức PHÁP LUẬT PLUS PHAPLUATPLUS

PHÁP LUẬT PLUS PHAPLUATPLUS - các bài viết về PHÁP LUẬT PLUS PHAPLUATPLUS, tin tức PHÁP LUẬT PLUS PHAPLUATPLUS

"Cái mặt kênh kiệu"

Thế là, ba cán bộ được cho là xúc phạm danh dự Chủ tịch tỉnh An Giang không phải nộp phạt tiền, không phải lĩnh kỷ luật đảng nữa.

Theo dõi Pháp Luật Plus