Pháp luật plus; Báo Pháp luật Việt Nam;Kon Tum: Bắt đối tượng xây hầm để chứa pháo lậu; cửa khẩu quốc tế Bờ Y;Kon Tum; pháo lậu chứa trong hầm tại cửa khẩu quốc tế Bờ Y; Kon Tum - các bài viết về Pháp luật plus; Báo Pháp luật Việt Nam;Kon Tum: Bắt đối tượng xây hầm để chứa pháo lậu; cửa khẩu quốc tế Bờ Y;Kon Tum; pháo lậu chứa trong hầm tại cửa khẩu quốc tế Bờ Y; Kon Tum, tin tức Pháp luật plus; Báo Pháp luật Việt Nam;Kon Tum: Bắt đối tượng xây hầm để chứa pháo lậu; cửa khẩu quốc tế Bờ Y;Kon Tum; pháo lậu chứa trong hầm tại cửa khẩu quốc tế Bờ Y; Kon Tum

Kon Tum: Bắt đối tượng xây hầm để chứa pháo lậu

Nhằm che mắt lực lượng chức năng, đối tượng Bình đã xây hầm để chứa hơn 1,3 tấn pháo lậu.

Theo dõi Pháp Luật Plus