Pháp luật Plus; Báo Pháp luật Việt Nam; Đắk Lắk: “Thụt két” 114 tỷ cán bộ tín dụng nhận án tử; huyện Krông Bông; tỉnh Đắk Lắk; cán bộ ngân hàng chiếm đoạt 114 tỷ đồng; Đắk Lắk; nhiều cán bộ ngân hàng Agribank huyện Krông Bông hầu tòa - các bài viết về Pháp luật Plus; Báo Pháp luật Việt Nam; Đắk Lắk: “Thụt két” 114 tỷ cán bộ tín dụng nhận án tử; huyện Krông Bông; tỉnh Đắk Lắk; cán bộ ngân hàng chiếm đoạt 114 tỷ đồng; Đắk Lắk; nhiều cán bộ ngân hàng Agribank huyện Krông Bông hầu tòa, tin tức Pháp luật Plus; Báo Pháp luật Việt Nam; Đắk Lắk: “Thụt két” 114 tỷ cán bộ tín dụng nhận án tử; huyện Krông Bông; tỉnh Đắk Lắk; cán bộ ngân hàng chiếm đoạt 114 tỷ đồng; Đắk Lắk; nhiều cán bộ ngân hàng Agribank huyện Krông Bông hầu tòa

Đắk Lắk: “Thụt két” 114 tỷ đồng, cán bộ tín dụng nhận án tử

Chiếm đoạt của ngân hàng Agribank Krông Bông - Đắk Lắk 114 tỷ đồng để chơi bóng đá và tiêu xài cá nhân, Chu Ngọc Hải nhận án tử hình.

Theo dõi Pháp Luật Plus