Qua công tác thanh tra, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch (VHTT&DL) Cần Thơ phát hiện nhiều thiếu sót, sai phạm đối với Trung tâm phát triển Du lịch TP Cần Thơ (Trung tâm) về tổ chức Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ X năm 2023 (Lễ hội).Trung tâm phát triển Du lịch TP Cần Thơ được thành lập năm 2015, là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch (VHTT&DL) TP Cần Thơ; Có tư cách pháp nhân, được phép sử dụng con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Trung tâm có chức năng tổ chức, phối hợp tổ chức xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch; Các hoạt động tuyên truyền, xúc tiến quảng bá du lịch; Hợp tác, liên kết phát triển du lịch và thực hiện các dịch vụ về thông tin tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng phù hợp các lĩnh vực hoạt động của Trung tâm theo quy định của pháp luật. Chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở VHTT&DL TP Cần Thơ. Đồng thời, Trung tâm chịu sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Tổng cục Du lịch thuộc Bộ VHTT&DL.

Năm 2023, Trung tâm phát triển Du lịch TP Cần Thơ là đơn vị tổ chức Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ X, được tổ chức từ ngày 28/4/2023 đến 2/5/2023. Lễ hội được tổ chức nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa ẩm thực Việt Nam nói chung và bánh dân gian Nam Bộ nói riêng. Đây là dịp để quảng bá đặc sản bánh dân gian Nam Bộ đến với du khách trong và ngoài nước. Qua đó, phát triển bánh dân gian trở thành thương hiệu Quốc gia.

Tuy nhiên, sau khi kết thúc, báo chí và mạng xã hội có nội dung phản ánh sai phạm đối với Trung tâm. Trước nội dung phản ánh này, Giám đốc Sở VHTT&DL Cần Thơ yêu cầu Trung tâm báo cáo nội dung liên quan và Thanh tra Sở tiến hành thanh tra. Sau thời gian thanh tra, ngày 11/8, Giám đốc Sở VHTT&DL Cần Thơ ban hành kết luận thanh tra về việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao đối với Trung tâm về tổ chức Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ X.

j

Trung tâm phát triển Du lịch TP Cần Thơ. (Ảnh: Internet)

Trung tâm nghiệm thu quyết toán không đúng quy định

Theo đó, qua công tác thanh tra Sở VHTT&DL Cần Thơ đã phát hiện Trung tâm nhiều hạn chế, thiếu sót, như: Trung tâm ban hành Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu triển khai công tác thuê mướn, mua sắm để tổ chức Lễ hội là không cần thiết. Chưa đúng quy định về việc phân cấp thẩm quyền quyết định tài sản công đối với địa phương quản lý. Trách nhiệm này thuộc về Giám đốc Trung tâm và Trưởng phòng Thông tin quảng bá xúc tiến du lịch.

Trung tâm nghiệm thu quyết toán không đúng quy định đối với gói thầu lắp đặt gian hàng, nhà bạt. Cùng với đó trung tâm không cương quyết xử lý để cho Công ty Thuận Phát Tài thi công dựng gian hàng nhà bạt trước khi mở thầu. 

Thanh tra cũng đã xác định Trung tâm ban hành quy định về việc tham gia Lễ hội chưa quy định đầy đủ các nội dung về tiêu chuẩn, quy cách để xét chọn loại hình bánh dân gian, ẩm thực hay đặc sản vùng miền để bố trí gian hàng đúng quy định. 

Cũng theo kết luận thanh tra, Trung tâm thực hiện không chặt chẽ trong việc xét duyệt số lượng, vị trí, thể hiện sự thiếu minh bạch trong việc bốc thăm, bố trí các gian hàng; Trả quyền lợi cho nhà tài trợ, chỉ dựa vào sự thỏa thuận giữa nhà tài trợ...

Trung tâm thu tiền mà không xuất hóa đơn, chậm trễ trong việc xuất hóa đơn. Trách nhiệm thuộc về Giám đốc Trung tâm và Trưởng phòng Dịch vụ phát triển sản phẩm du lịch, Trưởng phòng Tổ chức hành chính quản trị và viên chức phụ trách.

Trung tâm thiếu trách nhiệm trong cung cấp hồ sơ, tài liệu, thiếu sự phối hợp với Đoàn thanh tra. Về việc báo cáo bổ sung một số thông tin phản ánh về Lễ hội, Trung tâm đã báo cáo không trung thực so thực tế qua ghi nhận của kết quả thanh tra. Bên cạnh đó, Trung tâm vi phạm việc cung cấp thông tin, tài liệu không kịp thời, không đầy đủ, không trung thực, thiếu chính xác liên quan đến nội dung thanh tra. Trách nhiệm thuộc về Giám đốc Trung tâm và Trưởng phòng Dịch vụ phát triển sản phẩm du lịch và viên chức phụ trách” – Kết luận thanh tra nêu rõ.

 

IMG_7452Vợ chồng nghệ nhân Trương Thị Chiều (ngụ quận Bình Thủy) trình diễn làm bánh con sùng ngũ sắc tại Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ. Ảnh: Cần Thơ Online

Xem xét kiểm điểm người đứng đầu Trung tâm

Trước những hạn chế, sai phạm trên, Sở VHTT&DL TP Cần Thơ yêu cầu Giám đốc nghiêm túc thực hiện khắc phục các hạn chế, thiếu sót, sai phạm đã nêu. Chi ủy Chi bộ, Ban Giám đốc Trung tâm tổ chức, thực hiện kiểm điểm trách nhiệm từng lãnh đạo, viên chức có liên quan trong việc để xảy ra các thiếu sót, sai phạm; Có hình thức kiểm điểm nghiêm túc, phù hợp đúng quy định của Đảng, Nhà nước và pháp luật. Báo cáo kết quả xử lý về lãnh đạo Sở.

Sở VHTT&DL TP Cần Thơ cũng đề nghị Đảng ủy, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật Sở VHTT&DL xem xét kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu Trung tâm; Giao Đoàn thanh tra của Sở thực hiện thủ tục gửi cơ quan thuế xử lý theo thẩm quyền về “Hành vi vi phạm quy định về lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, được quy định tại Điều 24, Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn”.

Theo Sở VHTT&DL TP Cần Thơ, trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày ban hành kết luận thanh tra (14/8/2023), Giám đốc Trung tâm phải tổ chức thực hiện hoàn tất việc khắc phục những tồn tại, thiếu sót sai phạm; Kiểm điểm trách nhiệm các lãnh đạo, viên chức có liên quan theo kết luận này, báo cáo kết quả việc thực hiện về Sở VHTT&DL TP Cần Thơ; Trung tâm có trách nhiệm niêm yết công khai kết luận thanh tra tại trụ sở đơn vị ít nhất 15 ngày liên tục kể từ khi nhận được kết luận thanh tra.

Sở VHTT&DL TP Cần Thơ giao Chánh Thanh tra Sở theo dõi, kiểm tra, đôn đốc Trung tâm thực hiện kết luận này theo đúng quy định.

 

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận