Nhằm thực hiện đẩy nhanh tiến độ tiêm vác xin khi dịch bệnh trên địa bàn đang diễn ra căng thẳng, ngày 14/01/2022, Sở Y tế Hòa Bình ban hành Công văn số 154/SYT-NVY về việc tăng cường triển khai công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19.Theo đó, Sở Y tế Hòa Bình đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện/thành phố tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương khẩn trương hoàn thành tiêm đủ liều cơ bản cho người từ 12 tuổi trở lên trong tháng 01/2022 và liều bổ sung, liều nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên.

ca242ca15f9992c7cb88

Hòa Bình khẩn trương hoàn thành tiêm đủ liều cơ bản cho người từ 12 tuổi trở lên trong tháng 01/2022.

Tăng cường tuyên truyền về lợi ích của tiêm vắc xin để người dân tham gia tiêm chủng đầy đủ. Tăng cường quản lý, bảo vệ tối đa các đối tượng nguy cơ cao (người già, người có bệnh nền, người suy giảm miễn dịch, phụ nữ có thai,…).

Đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng mũi cơ bản, mũi bổ sung cho các đối tượng thuộc nhóm nguy cơ cao, đảm bảo ưu tiên tiêm trước, tiêm sớm. Có thể bố trí thêm các điểm tiêm chủng lưu động hoặc tiêm chủng tại nhà trong trường hợp đối tượng tiêm chủng không thể đi lại được.

Tiếp tục huy động tối đa các lực lượng trên địa bàn tham gia tiêm chủng, đẩy mạnh sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể trong triển khai chiến dịch tiêm nhằm đẩy nhanh tiến độ tiêm và đảm bảo an toàn trong tiêm vắc xin.

Hướng dẫn người dân khai báo y tế, cập nhật phản ứng sau tiêm được thực hiện qua ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” trên thiết bị di động; tuyên truyền rộng rãi đến mọi người dân đã được tiêm vắc xin nhưng chưa có thông tin trên ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” khẩn trương liên hệ với cơ sở tiêm chủng để phản ánh và xử lý thông tin kịp thời.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận