Mặc dù UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành nhiều giải pháp quyết liệt ngay từ đầu năm. Tuy nhiên do gặp một số khó khăn nên trong 2 tháng đầu năm, giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn còn chậm so với cùng kỳ năm trước.Dự án Dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực – thành phố Hải Dương có tổng mức đầu tư  gần 2000 tỷ đồng đang được thi công.

Dự án Dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực – thành phố Hải Dương có tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng đang được thi công.

Với quyết tâm đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn đầu tư công làm bệ phóng cho tăng trưởng kinh tế. UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành nhiều giải pháp, nhiệm vụ yêu cầu các cấp, các ngành và đơn vị liên quan thực hiện quyết liệt ngay từ đầu năm. Các đơn vị được giao quản lý và triển khai kế hoạch vốn đầu tư công của địa phương cũng đã huy động mọi nguồn lực để nâng cao chất lượng hoạt động đầu tư công; thường xuyên kiểm tra hiện trường để kịp thời phát hiện và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Theo thống kê của Cục Thống kê Hải Dương, ước trong tháng 2 vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do Hải Dương quản lý đạt 248 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh tăng 18,8%, vốn ngân sách nhà nước cấp huyện tăng 9,2%, vốn ngân sách xã giảm 8,4%.

Tính chung 2 tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do Hải Dương quản lý ước đạt 478 tỷ đồng, tương ứng 8,2% kế hoạch, giảm 6,0% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt 7,2% kế hoạch, tăng 3,3%;vốn ngân sách nhà nước cấp huyện đạt 9,2% kế hoạch giảm 9,9%; vốn ngân sách nhà nước cấp xã đạt 9,7% kế hoạch, giảm 25,3%.

Bước sang năm 2023, dù có nhiều thuận lợi về giá vật liệu xây dựng khá ổn định, thủ tục hành chính cải cách mạnh mẽ và thực chất hơn; nhưng khó khăn thách thức vẫn còn là chủ yếu như việc đấu giá đất để tạo nguồn vốn đầu tư gặp khó khăn, công tác bồi thường giải phóng mặt vằng vẫn chậm, chưa có nhiều chuyển biến; chưa có quỹ đất và mặt bằng sach để đấu giá thu hút các nhà đâu tư thực hiện dự án…Do đó, trong 2 tháng đầu năm, giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hải Dương còn chậm so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, một số dự án lớn đang được tỉnh Hải Dương triển khai có thể kế đến : Dự án đầu tư xây dựng trục Đông Tây tỉnh Hải Dương, ước thực hiện trong tháng 02/2023, đạt 42,4 tỷ đồng, chiếm 39,9% tổng vốn đầu thuộc ngân sách nhà nước cấp tỉnh; tổng vốn đầu tư thực hiện từ khi khởi công đến nay ước đạt 294,6 tỳ đồng, đạt 16,6% tổng mức đầu tư.

Dự án đường vào khu di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc đoạn từ quốc lộ 37 vào đền Kiếp Bạc, thành phố Chí Linh, ước thực hiện trong tháng 02/2023 đạt 27,1 tỷ đồng, chiếm 25,5% tổng vốn đầu tư thực hiện thuộc ngân sách nhà nước cấp tỉnh; tổng số đầu tư từ khi khởi công đến nay ước đạt 403,6 tỷ đạt, đạt 61,7% tổng mức đầu tư.

Dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực – thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương ước thực hiện trong tháng 02/2023 đạt 11,2 tỷ, chiếm 10,5% tổng vốn đầu tư thực hiện thuộc ngân sách nhà nước cấp tỉnh; tổng vốn đầu tư thực hiện từ khi khởi công đến nay ước đạt 460,4 tỷ đồng, đạt 25,9% tổng mức đầu tư.

Xây dựng đường vành đai I – đoạn từ xã Liên Hồng đến Ngọc Sơn, ước thực hiện trong tháng 02/2023 là 11,3 tỷ đồng, chiếm 9% tổng vốn đầu tư thực hiện thuộc ngân sách nhà nước cấp huyện; tổng vốn đầu tư thực hiện từ khi khởi công đến nay ước đạt 258,2%, ước đạt 29,2 tổng mức đầu tư.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận