Hải Phòng quyết liệt thực hiện hoàn thành công tác tháo dỡ các cơ sở nuôi trồng thủy sản trong tháng 6/2023; các trường hợp cố tình không chấp hành, TP sẽ tổ chức cưỡng chế theo thẩm quyền.Lồng bè nuôi trồng thuỷ sản trên các vịnh quần đảo Cát Bà

Lồng bè nuôi trồng thuỷ sản trên các vịnh quần đảo Cát Bà.

Văn phòng UBND TP Hải Phòng vừa có Thông báo 154 truyền đạt Kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Thọ tại cuộc kiểm tra công tác tháo dỡ các cơ sở nuôi trồng thủy sản và việc thực hiện Đề án nuôi trồng thủy sản lồng bè trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà.

Qua kiểm tra thực địa, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Thọ đánh giá công tác tháo dỡ các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, UBND huyện Cát Hải đã có cố gắng trong việc tổ chức thực hiện, đạt được một số kết quả nhất định, tuy nhiên tiến độ thực hiện còn chưa đáp ứng được yêu cầu, đặc biệt hiện còn 21 cơ sở chưa thực hiện tháo dỡ.

Để đảm bảo công tác tháo dỡ các cơ sở nuôi trồng thủy sản và thực hiện Đề án hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu UBND huyện Cát Hải tiếp tục tăng cường công tác vận động, tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích của công tác tháo dỡ các cơ sở nuôi trồng thủy sản theo Nghị quyết của HĐND TP nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện Cát Hải và TP. Tiếp tục tập trung, quyết liệt thực hiện hoàn thành công tác tháo dỡ các cơ sở nuôi trồng thủy sản theo Nghị quyết của HĐND TP, hoàn thành trong tháng 6/2023; đối với các trường hợp cố tình không chấp hành, tổ chức cưỡng chế theo thẩm quyền, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 3876 ngày 18/11/2022 của UBND TP phê duyệt Đề án nuôi trồng thủy sản lồng bè trên vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, trong đó tập trung các nhiệm vụ cụ thể: Kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân có liên quan về mẫu lồng bè, mẫu nhà chòi, vệ sinh; xây dựng quy chế hoạt động nuôi trồng thủy sản khu vực quần đảo Cát Bà; khẩn trương bố trí sắp xếp và thực hiện việc giao khu vực biển cho các cá nhân để nuôi trồng thủy sản theo thẩm quyền; tổ chức triển khai việc cắm phao tiêu, cột mốc phân lường, phân khu đảm bảo an toàn cho sản xuất và giao thông thủy và xây dựng hệ thống cấp điện, hệ thống cấp nước cho các khu vực nuôi thủy sản.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì cùng Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Xây dựng chỉ đạo đơn vị tư vấn Đề án khẩn trương xem xét các nội dung kiến nghị của UBND huyện Cát Hải về mẫu thiết kế lồng bè; trường hợp cần thiết đề xuất điều chỉnh mẫu thiết kế, báo cáo UBND TP trước ngày 15/6/2023.

Chủ trì cùng UBND huyện Cát Hải, các cơ quan liên quan rà soát việc bố trí các cơ sở nuôi lồng bè, nhuyễn thể tại khu vực Ghẹ Gầm – Gia Luận và khu vực Thoi Quýt – Gia Luận; tổng hợp các nội dung kiến nghị về hỗ trợ lãi suất vay vốn thực hiện đóng mới lồng bè, đề xuất, báo cáo UBND TP…

Theo báo cáo của UBND huyện Cát Hải, đến ngày 31/5/2023, huyện đã thực hiện tháo dỡ hoàn toàn đối với 419/440 cơ sở. Hiện còn 21 cơ sở chưa tháo dỡ (trong đó có 06 cơ sở đã tháo dỡ một phần, 02 cơ sở không thuộc đối tượng được hỗ trợ tháo dỡ), còn 350m2 giàn nuôi nhuyễn thể chưa được tháo dỡ.

Về thực hiện Đề án nuôi trồng thủy sản lồng bè trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà theo Quyết định số 3876/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 của UBND TP còn có khó khăn, vướng mắc: Chi phí thực hiện đóng mới bè theo Đề án là cao (khoảng 2,5 tỷ đồng/bè), người dân ít có khả năng đảm bảo được chi phí để thực hiện; vật liệu HDPE là chưa thật sự phù hợp, người dân mong muốn sử dụng vật liệu truyền thống là các phuy nhựa kết hợp với gỗ; các bè đã đóng sử dụng vật liệu HDPE khó duy tu, sửa chữa và người dân không tự thực hiện việc duy tu, sửa chữa khi có sự cố. Huyện kiến nghị cho phép 83 bè đã sửa chữa, hoán cải (sử dụng phuy nhựa kết hợp gỗ) trước ngày 28/11/2022 được tham gia nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà sau khi cải tạo, nâng cấp đảm bảo mỹ quan, quy cách theo đúng hướng dẫn...

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận