Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức.Hình minh họa.
Hình minh họa.

Bạn Nguyễn Thanh Huế (Hà Nội) hỏi: Hai vợ chồng tôi cùng mua một căn hộ, nay sang tên chỉ ghi tên một mình vợ hoặc chồng có được không?

Luật sư Ngô Thị Lựu (Công ty Luật Đại Việt) trả lời: Tại Điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định: “Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này.

Tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung”.

Tại khoản 1 Điều 34 Luật này quy định về đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản chung: “Trong trường hợp tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng thì giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy chứng nhận quyền sử dụng phải ghi tên cả vợ chồng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác”. Như vậy, trường hợp của bạn bắt buộc phải đứng tên hai vợ chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận