Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ban hành quyết định bổ nhiệm Nhà báo Trần Bảo Trung giữ chức vụ Phó Tổng biên tập Báo Đại Đoàn kết.1111

Ông Lê Tiến Châu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Biên tập báo Đại Đoàn kết cho Nhà báo Trần Bảo Trung. (Ảnh: Tạp chí Gia đình Việt Nam)

Ngày 28/01/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành văn bản số 2393 – CV/BTGTW về việc thỏa thuận bổ nhiệm Phó Tổng biên tập Báo Đại Đoàn kết, phúc đáp Công văn số 3543/MTTW-BTV ngày 25/01/2022 của ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Căn cứ các quy định, quyết định và kết quả bỏ phiếu của Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tại cuộc họp ngày 11/3/2022 và Thông báo số 70-TB/MTTW-ĐĐ ngày 16/3/2022 của Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, ngày 24/03/2022 Ban Thường trực - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1400/QĐ-MTTW-BTT về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Tổng biên tập Báo Đại Đoàn kết.

Theo Quyết định của Ban Thường trực - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Trần Bảo Trung - Phó Tổng biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam được tiếp nhận vào làm viên chức và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng biên tập Báo Đại Đoàn kết thuộc Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kể từ ngày 01/04/2022. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Nhà báo Trần Bảo Trung, quê quán Hà Tĩnh là cán bộ được đào tạo bài bản, có bằng Cao cấp lý luận chính trị, là Thạc sỹ Xã hội học, Cử nhân Luật.

Trước khi được bổ nhiệm Phó Tổng biên tập Báo Đại Đoàn kết, Nhà báo Trần Bảo Trung từng giữ nhiều chức vụ quan trọng tại nhiều cơ quan, đơn vị và là Phó Tổng biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận